Klubovna Vážka

Vítáme Vás na stránkách Klubovny Vážka


Klubovna Vážka a její poslání:

Naše klubovna pro děti a mláděž má několik cílů a poslání. Snažíme se o sociální začlenění dětí, pozitivní působení a změnu v životě všem dětem, kteří se dostaly do tíživé situace, které se ocitly v nepříjemné okamžiku života nebo jsou ohroženy rizikovým způsobem života. Snažíme se poskytovat odbornou radu a podporu, informace k řešení životních problémů a předcházet sociálnímu vyloučení.

Klub Vážka si klade za cíl:

  • Přpravili jsme pro Vás prostor pro trávení volného času
  • Máme pro Vás bezpečné místo pro Vaše hraní a tvoření
  • Snažíme se rozvíjet Vaše dovednosti a schopnosti
  • Vedeme Vás k pozitivním hodnotám a životním prioritám
  • Rozvíjíme Vaše kreativní tvoření
  • Máme pro Vás podporu, radu a pomocnou ruku v nelehkých situacích
  • Podporujeme Vaše jednání vedoucí k samostnosti
  • Podporujeme Vaše vzdělávání
  • Naše nitky spojí životy k úsměvu a pohodě

Kdo se může stát členem klubu?:

Klub Vážka je sociální služba, která je určena pro děti a mládež od 6 do 15 let věku. Klub je otevřen pro všechny děti, které jsou ohroženi sociálním vyloučením, pro děti, jejichž rodina se dostala do tíživé situace sociální nebo finanční. Pro všechny děti, kteří chtějí trávit svůj volný čas aktivním hraním, tvořením a učením se nových věcí.