Klubík Vážka

Klubík Vážka a jeho poslání:

Naše klubovna pro děti a mládež má několik cílů a poslání:

 • Vytvořit příjemné a bezpečné prostředí pro kreativní tvoření vašich dětí, setkávání dětí, sdílení a vzdělávání. Prostor pro hraní a dovádění a podpory kreativního myšlení všech dětí bez rozdílu.
 • Snažíme se o sociální začlenění dětí, pozitivní působení a změnu v životě všem dětem, kteří se dostali do tíživé situace, které se ocitly v nepříjemné okamžiku života nebo jsou ohroženy rizikovým způsobem života. Snažíme se poskytovat odbornou radu a podporu, informace k řešení životních problémů a předcházet sociálnímu vyloučení.
 • Prostor pro tvoření a setkávání pro dospělé, pro maminky, samoživitelky nebo seniory.
 • Klubík Vážka je flexibilní a přizpůsobuje se. Vyvíjíme další aktivity na přání a hledáme co v Lounech chybí a co ve Vážce můžete dělat.

Klubík Vážka si klade za cíl:

 • Přepravili jsme pro Vás prostor pro trávení volného času
 • Máme pro Vás bezpečné místo pro Vaše hraní a tvoření
 • Snažíme se rozvíjet Vaše dovednosti a schopnosti
 • Vedeme Vás k pozitivním hodnotám a životním prioritám
 • Rozvíjíme Vaše kreativní tvoření
 • Máme pro Vás podporu, radu a pomocnou ruku v nelehkých situacích
 • Podporujeme Vaše jednání vedoucí k samotnosti
 • Podporujeme Vaše vzdělávání
 • Naše nitky spojí životy k úsměvu a pohodě
 • V klubíku se chováme slušně a ohleduplně a řídíme se Pravidly klubíku Vážka

Na co se můžete těšit? Koukněte na Kalendář akcí


V klubíku Vážka tvoříme:

Chceme rozvíjet kreativitu, tradice a zvyky:

 • Malování a kreslení
 • Pedikování a pletení košíků
 • Výroba mýdel a svíček
 • Výroba papíru
 • Tvoření pohlednic
 • Výroba andílků z kerafoltu
 • Herbář
 • Lapače snů
 • Drátkování
 • Malování na dřevo - domečky
 • Výroba naušnic a náramků
 • Háčkování
 • Srdíčkování - kombinace pediku, malování
 • Šití polštářků a tašek
 • Malování kamínků
 • Batikování
 • Hrnčířství
 • Výroba svícnů a věnců