NZDM Radost

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je sociální službou, jejímiž klienty jsou děti od 6 do 26 let věku.  NZDM tvoří cestu k pozitivnímu životu dětí, mládeže a mladých dospělých, kteří stojí na počátku své samostatné životní cesty. NZDM Radost podporuje děti a mládež, kteří cítí problémy doma, či ve škole.  Klademe velký důraz na prevenci a pozitivně ovlivňujeme jejich hodnoty a orientaci ve společnosti. Snažíme se o identifikaci problémů, které je trápí a pomocí zkušených sociálních pracovníků jim nabízíme pomocnou ruku. Vhodná náplň NZDM je podnětem pro jejich volný čas a orientaci v životě. 

OTVÍRACÍ DOBA NZDM RADOST

Pondělí                          12.00 - 18.00

Úterý                             12.00 - 18.00

 Středa                          12.00 - 18.00

Čtvrtek                          12.00 - 18.00

Pátek                             12.00 - 18.00

Sobota, neděle a svátky:  Zavřeno

co se děje v nízkopraháči

Přínos NZDM Radost:

 • podporujeme zdravé a bezpečné způsoby trávení volného času. 
 • usilujeme o zvyšování soběstačnosti a začleňování do společnosti. 
 • rozvíjíme vědomí práv a povinností. 
 • pomáháme řešit obtížné životní situace. 
 • snažíme se předcházet vzniku a rozvoji rizikového chování. 
 • zaměřujeme se na prevenci kriminality,
 • zaměřujeme se na prevenci sociálního selhávání ve společnosti,
 • naplňujeme čas, jinak neorganizované mládeže a dětí,
 • motivujeme ke vzdělávání,
 • zahájení motivačního procesu a prvních kroků k zařazení mládeže na trh práce,
 • zajištění poradenství v oblasti práva a sociálních věcí. 

Služby poskytujeme bezplatně, anonymně a ambulantní formou.

principy nízkoprahu

Zákaldní princip NZDM
 • Rovnost: Službu poskytujeme všem, kdo spadají do cílové skupiny bez ohledu na pohlaví, národnost, náboženské přesvědčení, barvu pleti, sociální status a jiné specifické charakteristiky.
 • Bezpečí: Vytváříme bezpečné prostředí pro poskytování služeb, ctíme práva a zájmy klientů.
 • Individualita: Respektujeme individuální osobnostní a charakteristické rysy a podle toho s klienty pracujeme.
 • Nezávislost: Pomáháme klientům, aby nás nepotřebovali.
 • Profesionalita: Profesionální, rovný a partnerský přístup pracovníka v průběhu poskytování služby. Poskytování služby pracovníkem, který má požadované vzdělání a je dostatečně proškolen.
 • Anonymita: Klienti nejsou povinni pro čerpání základních služeb uvádět přesné osobní údaje.
 • Dostupnost: NZDM Radost je dostupná pro každého klienta. 

Cílová skupina NZDM

 • Děti a mladí lidé ve věku od 6 do 26 let z Loun a okolí
 • Děti a mládež, kteří potřebují pomoc s něčím, co nezvládají. 
 • Dětem, kterým se nedaří úplně vše, co chtějí, a potřebují trochu podpory.
 • Děti, kteří jsou rizikovější pro nežádoucí věci: (někteří žijí ve složitějším prostředí, kde je více možností, že se setkají s věcmi jako nestabilní rodinné zázemí nebo zvýšená konzumace návykových látek).
 • Děti, které jsou v obtížné životní situaci: (někteří mohou zažívat těžkosti, jako je šikana nebo násilné vztahy, což může ovlivnit jejich psychické zdraví).
 • Děti, které mají konflikty se svým okolím a normami, některé se dostávají do sporů se svým okolím nebo nesplňují některé společenské normy, třeba kvůli porušování pravidel.
 • Děti a mládež, které chtějí mít smysluplný volný čas a rozvíjet se, chtějí trávit volný čas tak, aby to pro ně mělo smysl a pomáhalo jim to v osobním růstu. 

Co je nízkoprah?

Činnost NZDM Radost můžeme vnímat jako poskytování prevencí sociálních služeb. Naši sociální pracovníci aktivně podporují děti a mládež při překonání obtížných životních situacích s kterými se potýkají. Podporujeme širokou věkovou škálu klientů a snažíme se, aby podpora byla rozmanitá. Z hlavním naší zásadou je, že se na nás může obrátit kdokoliv a to s jakýmkoliv problémem. 

Můžu přijít?

 • Mám problém v rodině, nerozumím si s rodiči?
 • Nebaví mě škola, nezvládám ji, nejde mi?
 • Mám obavy a strach a nedokážu si s tím poradit?
 • Vyzkoušel/a jsem drogy, alkohol a cítím se divně?
 • Cítím úzkosti?
 • Ve škole mě nemají rádi, jsem odstrkován/a?
 • Bojím se co dál...

Odpověděl/a jsi na něco ANO? Je na čase se ukázat v "nízkoprahu"!

Co budu dělat?

V nízkoprahu se fakt nudit nebudu! S kamarády se můžu seznámit pomocí her, máme tu deskové hry, kreativní sady na tvoření, počítače nebo třeba x-box. Můžeš se připojit k Wi-Fi a dodělat si úkoly. S přípravou do školy ti pomůžeme.

Až se u nás rozkoukáš můžeme si popovídat o tom co tě trápí, co řešíš, co máš v hlavě. Můžeme se bavit o samotě i ve skupině, děláme to tak, jak ti to bude vyhovovat. Co si řekneme je jen mezi námi, nepoběžíme za rodiči nebo do školy.

Pokud potřebuješ odborníka tak si u nás na správném místě. Spolupracujeme s terapeutkou či právničkou a můžeme poradit, když budeš potřebovat.

Řešíš tvůj životní problém? Vše se dá vyřešit! Dokážeme tě propojit s odborníky, jsme v kontaktu s OSPODem, můžeme zavolat do školy, nebo si pozvat rodiče, a to v případě, když to sám/a budeš chtít a potřebovat, udělej ten první krok...

Nízkoprah je free a cool, ale máme svoje zásady. Žádná sprostá slova, žádné vulgarismy, drogy a cíga k nám nenos, to k nám nepatří. Pokud pácháš trestné činy, záda ti krýt nebudeme.


Takže nemáte prahy?

Prahy mezi dveřmi máme, ale v prahy v mysli, jako bariéru, tak ty nemáme. Nízkoprah znamená, že neděláme rozdíly, že máme otevřené dveře i oči. Nízkoprah znamená pomoc bez rozdílu, dostupně a anonymně.

NZDM Radost je sociální služba dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Službu podporuje Ústecký kraj

Vážka na niti

Husova 591, Louny

streetwork

Týden nízkoprahových zařízení 2023

Tématům duševního zdraví dětí a dospívajících, spolupráce sociálních pracovníků se školami i podpoře dětem a mladistvým, kteří do Česka odešli z území napadané Ukrajiny kvůli probíhající válce se budou věnovat programy letošního Týdne nízkoprahových klubů. Sedmnáctý ročník této akce pořádá po celé republice ve dnech 18. – 22. září Česká asociace streetwork. Široké veřejnosti se během těchto dnů otevře a svou činnosti představí 126 nízkoprahových klubů pro děti a mládež z celé republiky.                                                              www.streetwork.cz

NZDM

S kým spolupracuje NZDM ?

Rodina, škola, OSPOD, střediska volného času, zájmové vzdělávání, Probační a mediační služba, kurátor, policie, státní zastupitelství, Městská policie – strážníci, lékaři, zdravotnická zařízení, psychologové, psychiatři.

To, s kým NZDM spolupracuje, se odvíjí od potřeb klienta, řešení jeho situace. Nemusíme spolupracovat se všemi, pouze s relevantními subjekty. Jsou případy, kdy ani spolupráce není nutná a na řešení situace se podílí pouze pracovníci a pracovnice zařízení.

Kdo v NZDM pracuje ?

Sociální pracovníci a pracovnice s životní i kariérní zkušeností, kteří neztratili schopnost si hrát a být partnery cílové skupiny. Všechny tyto aspekty jsou obsaženy v týmu NZDM. Ten kombinuje pracovníky se schopností a kompetencí držet trendy cílové skupiny a provozovat aktivity cílové skupině blízké a pracovníky s delší poradenskou zkušeností, ideálně ve věku rodičů a prarodičů cílové skupiny. NZDM využívá služeb dalších odborných pracovníků jako jsou psychologové, psychiatři, speciální a sociální pedagogové a další.

Převzato: Vize NZDM 2030

službu podpořil

Zařízení je provozováno s dotační podporou Ústeckého kraje v rámci dotačního programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji.

Ústecký kraj