Poradenství v oblasti domácího násilí

pomůžeme tam, kde ostatní zavírají oči...


V této oblasti  poskytuje poradenství sociální pracovnice Marcela Šipošová DiS. a poradkyně  Kamila Sainerová,  Spolupracuje s námi dále psychoterapeutka a právnička.  Máme  zkušenosti a navázanou spolupráci s agenturami v rámci sociálního bydlení, potravinové pomoci, úřadů, OSPODem, soudy, policií, neziskovek a škol.  Všechny zmíněné kolegyně v počátcích především na bázi dobrovolnosti. Zabýváme se poradenstvím a provázení v náročných rodinných situacích, zejména v oblasti domácího násilí. Všeobecně násilí v naší společnosti je bohužel stále častější, především pácháno na ženách, ale i na seniorech a mužích. Snažíme se ze všech sil s patřičnou pokorou, empatií, abychom alespoň zmírnily útrapy našich klientů a alespoň malinko pomohly klientům takto ohroženým.  Tato sociální oblast je velmi citlivá... Násilí za zavřenými dveřmi není vidět a občas končí tragicky. Nejlepší prevencí je komunikace, psychologická pomoc a hlavně rychlá reakce na vzniklou situací. Čerpáme z dlouholetých zkušeností v tomto oboru

Co je domácí násilí?

Domácí násilí je chování, které u jednoho z partnerů způsobuje strach z druhého. Je to násilí, které se děje v soukromí a leckdy není na venek nijak vidět a odhalení bývá složité. Je to vztah násilníka a oběti v jedné domácnosti, kde se násilí často stupňuje. Jelikož je násilí skryto v soukromí, je nutné, aby oběť vyhledala pomoc, než by mohlo dojít k tragickým situacím. Oběť má možnost kontaktovat policii, nebo z řady nevládních organizací, které se zabývají pomocí obětem domácího násilí (DN). Domácí násilí, není pouze jen o partnerských neshodách, ale jedná se i o násilí na dětech, rodičích a jiných členech společné domácnosti. Prvním krokem k pomoci, můžeme být právě my, dodáme Vám potřebnou odvahu a navedeme k pomoci.

U domácího násilí je nutné, aby oběť včas vyhledala potřebnou pomoc a podnikla kroky, aby ochránila sebe, své blízké, děti či rodiče.