Prevence domácího násilí

pomůžeme tam, kde ostatní zavírají oči...

  Prevence domácího násilí

 • spolupracujeme s poradnami domácího násilí a dokážeme Vás nasměrovat
 • poskytujeme základní poradenství v prevenci domácího násilí
 • spolupracujeme s regionálními organizacemi a samosprávou
 • komunikujeme a doprovázíme na úřady, PČR aj.
 • poskytujeme zdarma terapie a psychologickou pomoc klientům
 • poskytujeme zdarma právní pomoc v této oblasti
 • chystáme kampaně, workschopy na zvědomění problému, 
 • věnujeme se veřejné osvětě v oblasti domácího násilí
 • připravujeme podpůrné skupiny pro oběti domácího násilí
 • lektorujeme přednášky " Blízké vztahy bez násilí" pro teenegry na školách, ale i v našich prostorách

Nenásilí

Nenásilí je projekt, kterým chceme ve Vážce na niti otevřít diskuzi na téma domácího násilí, prevence domácího násilí a identifikace potencionálního domácího násilí. Součástí projektu Nenásilí jsou kampaně, kde představíme jaké formy domácího násilí se můžeme setkat, Kampaň Signal for help, otevřít anonymní poradnu, pořádat workshopy, kde nám oběti domácího násilí představí své příběhy a sérii přednášek " Blízké vztahy bez násilí".

Díky podpoře nadace Olgy Havlové jsme otevřeli poradnu domácího násilí a projekt Nenásilí. Díky spolupráci otevíráme terapeutickou poradnu pro rodinu, oběti domácího násilí a pro děti, které se s jakoukoliv formou domácího násilí setkaly.

Terapeutickou poradnu přizpůsobíme požadavkům našich klientům.


Rodina bez křiku

Rodina bez křiku je projekt, který se dívá na domácí násilí z druhé strany, ze strany "agresora". Cílené terapeutické aktivity s iniciátory domácího násilí a vznik podpůrné skupiny pro oběti domácího násilí. Rodinná krize a násilí v rodině má vliv na celou rodinu, ve většině případů se iniciátor domácího násilí do rodiny vrací a v tu danou chvíli je nutné nastavit jiné vzorce jednání. Součástí Rodiny bez křiku je cílená terapie, hledání původu a příčin agrese. 

Co je domácí násilí?

Domácí násilí je chování, které u jednoho z partnerů způsobuje strach z druhého. Je to násilí, které se děje v soukromí a leckdy není na venek nijak vidět a odhalení bývá složité. Je to vztah násilníka a oběti v jedné domácnosti, kde se násilí často stupňuje. Jelikož je násilí skryto v soukromí, je nutné, aby oběť vyhledala pomoc, než by mohlo dojít k tragickým situacím. Oběť má možnost kontaktovat policii, nebo z řady nevládních organizací, které se zabývají pomocí obětem domácího násilí (DN). Domácí násilí, není pouze jen o partnerských neshodách, ale jedná se i o násilí na dětech, rodičích a jiných členech společné domácnosti. Prvním krokem k pomoci, můžeme být právě my, dodáme Vám potřebnou odvahu a navedeme k pomoci.

U domácího násilí je nutné, aby oběť včas vyhledala potřebnou pomoc a podnikla kroky, aby ochránila sebe, své blízké, děti či rodiče.

V této oblasti poskytuje poradenství sociální pracovnice Bc. Marcela Šipošová DiS. a poradkyně Kamila Sainerová, DiS., Spolupracuje s námi dále psychoterapeutka a právnička. Máme zkušenosti a navázanou spolupráci s agenturami v rámci sociálního bydlení, potravinové pomoci, úřadů, OSPODem, soudy, policií, neziskovek a škol. Všechny zmíněné kolegyně v počátcích především na bázi dobrovolnosti. Zabýváme se poradenstvím a provázení v náročných rodinných situacích, zejména v oblasti domácího násilí. Všeobecně násilí v naší společnosti je bohužel stále častější, především pácháno na ženách, ale i na seniorech a mužích. Snažíme se ze všech sil s patřičnou pokorou, empatií, abychom alespoň zmírnily útrapy našich klientů a alespoň malinko pomohly klientům takto ohroženým. Tato sociální oblast je velmi citlivá... Násilí za zavřenými dveřmi není vidět a občas končí tragicky. Nejlepší prevencí je komunikace, psychologická pomoc a hlavně rychlá reakce na vzniklou situací. Čerpáme z dlouholetých zkušeností v tomto oboru. 

#signalforhelp

signál pro pomoc 

#signalforhelp

Gesto, které může zachránit lidský život.

Jedná se o gesto, které může být využito ohroženou osobou při komunikaci s okolím. A to ať již při přímé komunikaci či např. při videohovoru. Gesto není doprovozeno žádnými slovy a ohrožená osoba jím dává najevo, že potřebuje pomoc. Jedná se o mezinárodní gesto, které vzniklo v Kanadě a díky jeho šíření může být v současné době užito takřka na celém světě.

Gesto samotné je ohroženou osobou znázorněno tak, že tato otevře dlaň a s nataženými prsty ji ukáže např. na kameru či někomu s kým je v kontaktu či kdo jí vidí. Poté ohne palec do dlaně a nataženými prsty palec schová. Vznikne tedy pěst se schovaným palcem uvnitř.

#prevence týrání a zneužívání dětí

V ČR je zasaženo násilím v rodině zhruba 14 % dětí. Každý může mít ve svém okolí děti nebo celé rodiny, které se s takovou situací potýkají. S násilím se můžeme vypořádat pouze tak, že ho nebudeme bagatelizovat, ignorovat, považovat za něco, co se nás netýká.

19. listopadu, kdy je Světový den prevence týrání a zneužívání dětí dejme společně najevo, že jakákoliv forma násilí páchaná na dětech je pro společnost nepřijatelná.

Bubnovačka je akce Centra LOCIKA, kterou upozorňujeme na důležitost ochrany dětí před násilím v rodině. Bubnováním symbolicky dáváme hlas týraným dětem. Ty jsou často pro společnost neviditelné. Letos se Vážka na niti se svými dětmi k Bubnovačce připojili a bylo nás slyšet!

Potřebujete pomoc? Nevíte si rady? Máte podezření, že mát v okolí dítě, které by mohlo být v ohrožení? kontaktujte nás, my vám zprostředkujeme kontakt s centrem LOCIKA nebo můžete kontaktovat přímo LOCIKU:

nebuď na to sám

Téma násilí v blízkých vztazích se nevyhýbá ani školnímu prostředí. O to důležitější je, aby pedagogičtí odborníci měli k dispozici přehledný a jasný návod, jak mohou dětem v takových případech pomoci. Centrum LOCIKA proto připravilo sérii příspěvků od odborníků různých specializací (klinická psychologie, krizová intervence, sociálně-právní ochrana dětí, kriminalistika). Odborníci odpovídali na otázky ze školního prostředí, se kterými se v Centru LOCIKA nejčastěji setkáváme. Výsledkem jsou praktické postupy pro řešení domácího násilí v kontextu českých škol.
#první pomoc

první kroky jak se bránit ?

 • otevřeně promluvte co se Vám děje - kontaktujte nás
 • seberte odvahu a nahlaste napadení
 • vždy navštivte lékaře
 • nečekejte a mějte odvahu


TIP: Můžete přivést děti do klubíku Vážka, Naznačte nebo řekněte co se Vám děje.

       Přijďte do našeho bazárku si vybrat oblečení a opět naznačte nebo řekněte co Vás trápí.

       Pokud můžete, volejte nebo pište!

                                                                          Potřebujete poradit nebo pomoc? napiště nám...