Nebuď na to sám

Téma násilí v blízkých vztazích se nevyhýbá ani školnímu prostředí. O to důležitější je, aby pedagogičtí odborníci měli k dispozici přehledný a jasný návod, jak mohou dětem v takových případech pomoci. Centrum LOCIKA proto připravilo sérii příspěvků od odborníků různých specializací (klinická psychologie, krizová intervence, sociálně-právní ochrana dětí, kriminalistika). Odborníci odpovídali na otázky ze školního prostředí, se kterými se v Centru LOCIKA nejčastěji setkáváme. Výsledkem jsou praktické postupy pro řešení domácího násilí v kontextu českých škol.

Zde si můžete poslechnout sérii podcastů Centra LOCIKA

1. díl: Co je to trauma a jak se u dětí ve škole může projevit?

Klinická psycholožka a autorka knihy Trauma u dětí Leona Jochmannová vás uvede do tématu projevů traumatu u dětí ve školním prostředí. Představí vám, co trauma znamená, jak se může traumatizované dítě ve školním prostředí projevovat a jak k němu přistupovat. Popíše také, s kým ideálně spolupracovat, pokud je ve třídě žák, který se projevuje jako traumatizovaný.  

2. díl: Jak vést rozhovor se žákem, který zažívá násilí v blízkých vztazích?

Psycholožka a psychoterapeutka Alexandra Machková se dotkne tématu rozhovoru se žákem, který zažívá násilí v blízkých vztazích. Projde jednotlivé fáze vedení rozhovoru a prozradí, jak v takové chvíli přistupovat k žákovi, co říkat a čeho se naopak vyvarovat, a také jak v rámci rozhovoru pracovat se sebou sama.  

3. díl: Spolupráce školy a OSPOD při podezření na násilí v blízkých vztazích

Okresní metodička prevence a poradkyně v oblasti sociálně-právní ochrany dětí Světluše Kotrčová představí možnosti spolupráce školy s odborem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Prakticky popíše, jak postupovat při podezření, že je dítě v rodině ohroženo špatným zacházením, jak navázat funkční spolupráci s OSPOD a co dělat pro zajištění bezpečí dítěte v prostředí školy.

4. díl: Jak škola spolupracuje s policií při podezření na násilí v blízkých vztazích:

Kriminalista a expert na trestní právo mládeže Luděk Cuták se zaměří na téma spolupráce školy s Policií České republiky. Vymezí, k jakým případům by škola měla volat policii, jak probíhá podání vysvětlení žáka v prostředí školy a jak postupovat v případě podezření na týrání žáka rodičem.