EKO Vážka

Od září 2023 spouštíme EKO Vážku

EKO Vážka je série volnočasových aktivit s cílem přiblížit dětem ekologické témata. EKO Vážka otevírá hravou  formou ekologická a environmentální témata vedoucí k aktivnímu přístupu k životnímu prostředí, poznání kultury, zvyků a našich tradic. EKO kroužek je doplněn pestrou škálou výtvarných a rukodělných tematických aktivit. Celý kroužek je koncipován a sestaven tak, aby jsme podpořili zájem o přírodu, ochranu přírody, třídění odpadů tak, aby byly kroužky různorodé a děti bavily. Uvědomujeme si nutnosti vytváření pozitivního vztahu dětí k přírodě a získání pocitu sounáležitosti s přírodou a nutnosti jí chránit. EKO Vážka připravuje volnočasové kroužky, které v sobě budou kloubit ekologická témata, poznávání tradic a zvyků spolu s tvořivou dílnou.  

Na co se mohou děti těšit?:

 • založíme si herbář, budeme lisovat květiny, popíšeme si je a řekneme jejich účel
 • recyklace, třídění odpadů a do klubíku Vážka si vyrobíme recyklační boxy
 • vytvoříme si dušičkové svícny a povíme si o tradicích spojených s tímto svátkem
 • ozdobíme si ptačí krmítka a budeme krmit a pozorovat ptáčky
 • vytvoříme si vlastní papír, který použijeme na originální obraz
 • vyrobíme si vlastní svíčky
 • vyrobíme si z přírodních materiálů adventní věnec
 • připravíme si na vánoce, ekologické dárky a obaly, vyzdobíme si vánoční stromek a přiblížíme si vánoce našich předků
 • vyrobíme si vlastnoruční hrnky, které vlastnoručně ozdobíme
 • budeme malovat zasněženou přírodu a povídat si jak jí chránit
 • budeme sázet semínka a pozorovat jak se rodí rostlinka
 • a mnoho jiného

Program:

KDE?

Rodiče vás přivedou do Klubíku Vážka, Husova ulice 591, Louny, přímo u zastávky MHD

KDY?

Říjen

 • EKO Vážka zakládá herbář, povídání o bylinkách a ochraně přírody

Říjen 

 •  recyklace - povídání o třídění odpadu, tvoření dekorace z recyklovaných materiálů - tématické povídání o   třídění odpadu, výroba nádob na třídění odpadu a budeme malovat přírodu

Říjen 

 • podzim v EKO Vážce - povídání o dušičkách a helloweenu, budeme tvořit podzimní svícny z přírodních  materiálů, použijeme šišky, kaštany, žaludy a budeme si povídat o lese a stromech, co přineseš do lesa to si taky odnes.

Listopad

 • ptačí krmítka - povídání o ptáčcích, upravíme si a vybarvíme ptačí krmítka, které si děti vezmou domu a        budou v zimě ptáčky krmit, připravíme se na ptačí hodinku, která se bude konat v lednu 2024, naučíme se základní  rozpoznávání ptáčků a naučíme se je pozorovat a ptáčky si i namalujeme

Listopad 

 • papír - povídání o papíru dřevu a nutnosti ochraně lesů, vyrobíme si vlastní papír a budeme si povídat o stromech a nutnosti ochraně lesů, budeme si vytvářet obrazy pomocí barvení listů, razítek a inkoustu.

Listopad 

 • výroba domácích svíček a jejich zdobení, výroba adventních svícnů, povídání o adventu, povídání o tradicích a zvycích v krajinách Českých

Prosinec 

 • Vánoce a tradice, vyrobíme si vánoční ozdoby a budeme vylévat andělíčky, připravíme si dárky pro blízké a namalujeme obrázky s vánoční tématikou.

Prosinec 

 • keramika - povídání o keramice s hrnčířem, namalujeme si hrníčky, které nám pak hrnčíř oglazíruje a vypálí v peci, krásný dárek pro své milované, budeme si povídat o keramice a tradičním řemeslu.

Prosinec 

 • Vánoce - Vánoce plné tradic a zvyků, velké povídání o Vánocích, zdobení vánočního stromku, zdobení vánočních ozdob a mnoho dalšího - magické české Vánoce

Leden 

 • ptačí hodinka - krmítka, které si děti ozdobili na podzim budeme pozorovat a počítat ptáčky, které se přijdou nazobat a výsledky zveřejníme

Leden 

 • malujeme sníh - namalujeme si obrázky plné sněhu a sněhuláků a budeme si povídat o klimatických změnách, které ovlivňují naší planetu, pustíme si film.

Únor 

 • sázíme semínka - povídání o jaru, zasadíme si semínka třeba čočku, nebo ječmen a budeme postupně pozorovat jak se ze semínka klube rostlinka, připravíme si herbář a namalujeme sazenička jak roste.

Únor 

 • recyklace - povídání o třídění odpadu, tvoření dekorace z recyklovaných materiálů, příprava na akci Ukliďme Česko

Březen 

 • probuzená Vážka - jaro se blíží, první sběr kytiček na tvoru herbářů, malování čtyřlísků a povídání o cyklech přírody a střídání ročních období

Březen 

 • vítáme jaro -  přivítáme jaro se vším co k tomu patří


                                                                                                              datum a čas se může měnit, případnou změnu vám s předstihem sdělíme

na EKO Vážku je nutná registrace na adrese info@vazkananiti.cz


Zahájení EKO Vážky

29.09.2023 jsem otevřeli v klubíku Vážka novou volnočasovou aktivitu pro děti. Pravidelně se budeme setkávat a povídat si o ekologii, tradicích a zvycích. Jako první aktivitu jsme tvořili strom života z listů, mechu a větývek. Podzim je tu a EKO Vážka také!


Ukliďme Česko

Je důležité, abychom žili v čistém a krásném prostředí. Někdy se ale stává, že se v přírodě nachází něco co tam vůbec nepatří. To něco jsou odpadky! Když jdeme do přírody, vždy to co neseme si musíme vzít i při návratu a v přírodě nic nenecháváme. Pokud se najde někdo, kdo to nedělá a v přírodě odhodí láhev, obaly od svačiny, plastové tašky a podobně je nutné to napravit a tyto věci odnést a recyklovat. Je skvělé, že se najdou lidé, kterým není příroda lhostejná a pomáhají uklidit po jiných. EKO Vážka se připojuje k aktivitě Ukliďme Česko a určitě se uvidíme v přírodě, která bude čistá pro nás, ale hlavně pro zvířátka.

www.UklidmeCesko.cz


Máte v okolímísto, které by chtělo uklidit? Chodíte na procházky a našli jste místa, kde jsou odpadky? napište nám a napravíme to!

Udržitelná móda

Jednou v měsíci se klubík Vážka promění v Dobročinný bazárek. Sbíráme oblečení, které se jen povaluje ve skříni, ale ještě může někomu udělat radost a znovu ho dáváme do koloběhu. Proč si kupovat nové oblečení, když si můžeme koupit, krásné a módní kousek můžeme koupit v bazárku?


Móda nás definuje, neradno se říká, že šaty dělají člověka. Každopádně vnímáme oblékání nejen jako způsob, jak projevit svojí osobnost, ale přihlížíme i k ekologickému hledisku výroby a spotřeby oblečení. Podporujeme trvale udržitelnou módu podporujeme a snažíme se chovat zodpovědně. Chceme se chovat tak, aby oblečení nebylo jen jednorázovou komoditou, ale, aby když doslouží tak se dostane někomu jinému, který ho s radostí využiji. A pokud už není oděv použitelný, je možné z něj vyrobit, pytlíky, tašky, pouzdra nebo jiné oděvní doplňky. Ohlížíme se na životní prostředí, protože jsme jeho součástí a nechceme si ho zničit.

V rámci EKO Vážky batikujeme stará trička a vedeme děti k pozitivnímu přístupu k udržitelné módě.

Evropský týden udržitelnosti

EKO Vážka se připojila Evropskému týdnu udržitelnosti. V letošním roce se Evropský týden udržitelného rozvoje opět uskuteční v termínu 20. – 26. září 2023. Jak ale konkrétně změnit způsob našeho života tak, aby byl podle výše popsaných podmínek environmentálně, ekonomicky i společensky udržitelný? To prakticky řeší tzv. 17 cílů udržitelného rozvoje. Jedná se o ambiciózní plán usilující do roku 2030 změnit svět k lepšímu. Kromě toho v České republice máme strategii udržitelného rozvoje, dokument ČR 2030.