Propojujeme světy

Nový projekt Vážky na niti z.s. s cílem propojit dětský svět, prolomit bariéry a postavit mosty.

Propojujeme světy

Nový projekt Vážky na niti z.s. s cílem propojit dětský svět, prolomit bariéry a postavit mosty.

Vážka na niti z.s. otevřela nový projekt Propojujeme světy. Hlavním cílem je propojit světy dětí a nabídnout jim možnost najít si nové kamarády a přátele. Chceme propojovat svět dětí z různých skupin a bez rozdílu. Chceme dětem naslouchat, ověřovat jejich potřeby a hledat jejich radosti. Chceme propojit spolky, společnosti a instituce a sdílet, navzájem se inspirovat a setkávat se. Podporujeme diverzitu, rozmanitost má u nás otevřené dveře. Propojujeme děti a mládež a nebojíme se řešit náboženská témata, genderové rozmanitosti, vztahy mezi lidmi, etnické a kulturní rozmanitosti.

Hlavní cíle:

  • propojit děti jako skupiny i jednotlivce
  • zkoumat dětský svět z jiného pohledu
  • hledat inspiraci v dětském světě
  • sdílet, propojovat a inspirovat se
  • propojit dětská zařízení, klubovny a nízkopraháče
  • propojit spolky a instituce
  • podporujeme diverzitu

28.03.2024 Žatec

Propojování má smysl, když se propojí jak děti tak i instituce. Dnes Vážka zalétla do ZŠ a MŠ Dvořákova Žatec pro inspiraci a dětské nápady. Chtěli bychom poděkovat za skvělý přístup a setkání s paní ředitelkou Mgr. Zdeňkou Hamousovou. Od dětí jsme dostali krásné velikonoční dárečky!
ZŠ a MŠ Dvořákova Žatec

14.03.2024 Žatec

V rámci projektu Propojujeme světy jsme v SAS Najáda Žatec otevřeli debatu s dětmi ohroženými předčasným opuštěním vzdělávacího zařízení. Někdy je nutné dětem vysvětlit "jinak" jak důležité je chodit do školy, co má za důsledek neomluvené absence, ale zároveň zjistit jaké příčiny absencí ve škole jsouSAS Najáda Žatec

14.02.2024 Louny

V rámci projektu Propojujeme světy jsme v Nízkopraháči Radost přivítali děti Lesní školky Kořínek. Velmi zajímavé propojení dětí z různého prostředí. Děti z Kořínku nás velmi inspirovaly a navázali jsme spolupráci nejen s naším Nízkopraháčem, ale i s klubíkem Vážka a EKO Vážkou.

Lesní školka Kořínek Peruc

12.02.2024 Měcholupy

Vážka se rozlétla do Měcholup u Žatce, kde má klubovnu Mariánský spolek Rytířků Neposkvrněné z.s, který dělá úžasné věci pro děti z Měcholup, Źatce a okolí. S dětmi jsme našli společnou řeč a povídání bylo víc než inspirativní.


Mariánský spolek Rytířků Neposkvrněné z.s. Měcholupy

06.02.2024 Louny

Vážka na niti iniciovala nový projekt Propojujeme světy. Projekt propojuje svět zdravých dětí a dětí s mentálním postižením. Není nic jednoduššího než zbořit mosty a vytvořit prostor k tomu, aby se děti spřátelily. NZDM Radost Louny přivítalo kamarády z KAMARÁD LORM Žatec a bylo to úžasné odpoledne. Už teď se těšíme až přijedeme do LORMU Žatec.

Kamarád LORM Žatec