Propojujeme světy

Nový projekt Vážky na niti z.s. s cílem propojit dětský svět, prolomit bariéry a postavit mosty.

Propojujeme světy

Nový projekt Vážky na niti z.s. s cílem propojit dětský svět, prolomit bariéry a postavit mosty.

Vážka na niti z.s. otevřela nový projekt Propojujeme světy. Hlavním cílem je propojit světy dětí a nabídnout jim možnost najít si nové kamarády a přátele. Chceme propojovat svět dětí z různých skupin a bez rozdílu. Chceme dětem naslouchat, ověřovat jejich potřeby a hledat jejich radosti.

Hlavní cíle:

  • propojit děti jako skupiny i jednotlivce
  • zkoumat dětský svět z jiného pohledu
  • hledat inspiraci v dětském světě
  • sdílet
  • propojit dětská zařízení, klubovny a nízkopraháče


14.02.2024 Louny

V rámci projektu Propojujeme světy jsme v Nízkopraháči Radost přivítali děti Lesní školky Kořínek. Velmi zajímavé propojení dětí z různého prostředí. Děti z Kořínku nás velmi inspirovaly a navázali jsme spolupráci nejen s naším Nízkopraháčem, ale i s klubíkem Vážka a EKO Vážkou.


                                                                                                                                                                      Lesní školka Kořínek 

12.02.2024 Měcholupy


Vážka se rozlétla do Měcholup u Žatce, kde má klubovnu Mariánský spolek Rytířků Neposkvrněné z.s, který dělá úžasné věci pro děti z Měcholup, Źatce a okolí. S dětmi jsme našli společnou řeč a povídání bylo víc než inspirativní. 

Mariánský spolek Rytířků Neposkvrněné z.s 


06.02.2024 Louny

Vážka na niti iniciovala nový projekt Propojujeme světy. Projekt propojuje svět zdravých dětí a dětí s mentálním postižením. Není nic jednoduššího než zbořit mosty a vytvořit prostor k tomu, aby se děti spřátelily. NZDM Radost Louny přivítalo kamarády z KAMARÁD LORM Žatec a bylo to úžasné odpoledne. Už teď se těšíme až přijedeme do LORMU Žatec.

Kamarád LORM Žatec