Pravidla klubíku Vážka

lidské životy jsou jak na niti, když se přetrhnou najdeme cestu, jak je spojit

Abychom jsme se všichni cítili dobře a bezpečně a mohli jsem se do klubíku vracet je nutné dodržovat základní pravidla:

 • Nášklubíkje pro děti od 6 do 16 let.
 • Vstup do herny je z provozních a hygienických důvodů povolen pouze v ponožkách, bačkůrkách (doporučujeme protiskluzové ponožky a vhodné sportovní oblečení). V případě, že nemáte vlastní ponožky, bačkůrky.
 • Obuv a svršky si můžete odložit v botníku a na věšácích, za odložené věci provozovatel nepřebírá zodpovědnost.
 • Provozovatel neručí za ztrátu, krádež nebo škodu na movitém majetku během pohybu v klubíku..
 • Ve všech prostorách, je zakázáno kouřit, pít alkohol a brát drogy.
 • Do klubíkuje zakázán vstup osobám trpícím nakažlivou nemocí.
 • Do dětské klubovny je zakázáno vnášet vlastní jídlo a pití. Výjimka platí také pro osoby se speciálními dietetickými požadavky a alergiemi.
 • Ve všech prostorách udržujte pořádek a čistotu.
 • Návštěvník odpovídá za škody způsobené svou nedbalostí nebo úmyslem provozovateli a za škody způsobené jiným návštěvníkům.
 • Je zakázán jakýkoliv vandalismus.
 • Všechny hračky, hry a pomůcky vracíme zpět na určené místo, mluvíme slušně a chováme se k sobě ohleduplně.
 • Nalezené věci budou uloženy u obsluhy a nebudou-li vyzvednuty do 7 dnů, bude s nimi nakládáno v souladu se zákonnými podmínkami.
 • Respektujte pokyny personálu. V případě nedodržení pokynů personálu nebo provozního řádu, je personál oprávněn návštěvníka z klubíku vykázat.