Komplexní rodinné provázení

Vážka na niti z.s. přichází s novým přístupem v poradenství. Komplexní rodinné provázení v sobě spojuje  poradenství, pomoc v oblasti rodiny, péče o dítě, jeho zdravý vývoj a výchovu, krátkodobou a dlouhodobou pomoc, práci se sociálními pracovníky, komunikaci s úřady a zajištění běžných úkonů v rámci provázení. Aby byla spolupráce co nejvíce efektivní zakládáme mezioborový Multidisciplinární tým, který spojí odborníky a vytvoří plnohodnotný tým, který bude spolupracovat a vytvářet zázemí v rámci Komplexního rodinného provázení.

Všechny tyto oblasti se prolínají, a proto chceme pomoci, co nejširší  skupině klientů. Zabýváme se především:

Komplexní rodinné provázení

 • Rodinné provázení a poradenství
 • Rodinné provázení samoživitelů
 • Provázení asistovaných kontaktů
 • Rodinná a osobní terapie
 • Provázení dětí ve volném čase
 • Provázení a prevence domácího násilí
 • Provázení školáků a předškoláků
 • Multidisciplinární tým

Rodinné provázení a poradenství

 • kontakt s rodinou, dětmi a jednotlivými členy 
 • podpora a pomoc v těhotenství, příprava na příchod nového člena rodiny a jeho zdravý vývoj
 • základní asistenční pomoc a zajištění základních potřeb provázení
 • okamžitou poradenskou, potravinovou a věcnou pomoc
 • následnou poradenskou, potravinovou a věcnou pomoc
 • socializace a sdílení mezi klienty provázení
 • vzdělávání a pedagogickou pomoc pro klienty v rámci rodinného provázení
 • právní ochrana dětí a klientů 
 • komunikace a doprovázení na úřady, aj.
 • terapie a psychologická pomoc klientům provázení
 • sdílené terapie pro rodiny
 • provázení seniorů, poradenství a specifická poradna (IT, internetová bezpečnost, pomoc novými technologiemi)
 • preventivní programy
 • dětská terapeutická dílna a relaxační tvoření


Rodinné provázení samoživitelů

 • krizová poradna a provázení v období rozvodu a rozchodu manželů
 • základní asistenční pomoc a zajištění základních potřeb provázení
 • okamžitou poradenskou, potravinovou a věcnou pomoc
 • následnou poradenskou, potravinovou a věcnou pomoc
 • socializace a sdílení mezi klienty provázení
 • právní ochrana dětí a klientů 
 • komunikace a doprovázení na úřady, aj.
 • terapie a psychologická pomoc klientům provázení
 • sdílené terapie pro rodiny
 • preventivní programy
 • dětská terapeutická dílna a relaxační tvoření


Provázení asistovaných kontaktů

 • úvodní konzultace k asistovanému předávání a kontaktům

 • asistovaný kontakt rodičů s dětmi

 • asistované předávání dítěte ke kontaktu s druhým rodičem

 • socializace a sdílení mezi klienty provázení
 • právní ochrana dětí a klientů 
 • terapie a psychologická pomoc klientům provázení
 • sdílené terapie pro rodiny
 • preventivní programy
 • dětská terapeutická dílna a relaxační tvoření


Rodinné a osobní terapie

 • terapie a psychologická pomoc klientům provázení
 • sdílené terapie pro rodiny
 • preventivní programy
 • dětská terapeutická dílna a relaxační tvoření


  Provázení dětí ve volném čase
 • rozvoji dětí a naplňování jejich potřeb
 • řešení vztahů mezi rodinnými příslušníky a úpravě rodinných poměrů
 • řešení běžných záležitostí rodiny a zajištění dětských potřeb
 • aktivity vedoucí k rozvoji dětí
 • sociální začleňování dětí a socializace
 • terapeutické díly, společné tvoření s rodiči
 • doučování, a prostor pro opakování výuky
 • podpora kreativního myšlení
 • ekologická výchova, vedením k tradicím, kořenům a zvykům
  Provázení a prevence domácího násilí

 • prevence domácího násilí
 • identifikace a předcházení domácího násilí
 • základní asistenční pomoc a zajištění základních potřeb obětem domácího násilí
 • okamžitou poradenskou, potravinovou a věcnou pomoc
 • následnou poradenskou, potravinovou a věcnou pomoc
 • komunikace a doprovázení na úřady, komunikace s OSPODem, policií, soudem aj.
 • terapie a psychologická pomoc klientům provázení

Provázání školáků a předškoláků

 • Multidisciplinární tým
 • Pomoc předškolákům s přípravou před nástupem do ZŠ
 • Pomoc rodině s přípravou předškoláků
 • volnočasové aktivity a kroužky určené k socializaci
 • Pomoc školákům na ZŠ
 • Zamezení předčasného odchodu ze vzdělávání
 • Pomoc rodinám školáků ohrožených odchodem ze vzdělávání
 • Volnočasové aktivity a motivace

Multidisciplinární tým

Multidisciplinární tým v sociálně rizikové lokalitě města Loun. Vytvořili jsme místo pro dialog založený na dobrovolném uskupení subjektů působících v Lounech s výskytem sociálně rizikových jevů, jehož cílem je nalézat prostřednictvím spolupráce, koordinace a výměny informací efektivní způsoby prevence a řešení aktuálních problémových situací v dané lokalitě., a hlavně problémů konkrétních jednotlivců.

Tým tvoří zástupci:

 • zástupci veřejných institucí, OSPOD, soud apod.
 • zástupci neziskových organizací
 • zástupci komerčních subjektů působících v daném lokalitě
 • zástupci místních obyvatel
 • sociální pracovníci
 • policisté ČR a strážníci městské policie
 • asistenti prevence kriminality,
 • pedagogové a speciální pedagogové
 • organizátoři (romských) komunit
 • zástupce místní samosprávy a státní správy
 • terapeuti a psychologičtí specialisti

Navazující poradenství

Na Komplexní rodinné provázení navazujeme na speciální navazující poradenství

 • Terapie a psychologická poradna
 • Krizová intervence
 • Krizové centrum pro děti


Náš cíl

Každý z našich klientů dostane v rámci Komplexního rodinného provázení péči, kterou potřebuje. Díky komplexnosti může využít jednu, nebo několika kombinací pomoci dle aktuální pomoci. Snažíme se předcházet rodinným krizím, prevencím, vzděláváním, a hlavně terapeutickým dílnám. Jednáme individuálně, ale i sdílíme společně. Anonymita je u nás základ.

                    Potřebujete pomoc? Kontaktujte nás.

"Napište nám Váš příběh, s čím potřebujete pomoc nebo co pro Vás můžeme udělat. Uveďte jen křestní jméno, chráníme Vaší anonimitu. Pokud potřebujete akutní pomoc uveďte kontaktní telefonní číslo pro rychlou reakci."