Provázání dětí ve volném čase

 Cílem provázení dětí ve volném čase je:

 • Vytvořit příjemné a bezpečné prostředí pro kreativní tvoření vašich dětí, setkávání dětí, sdílení a vzdělávání. Prostor pro hraní a dovádění a podpory kreativního myšlení všech dětí bez rozdílu.
 • Snažíme se o sociální začlenění dětí, pozitivní působení a změnu v životě všem dětem, kteří se dostali do tíživé situace, které se ocitly v nepříjemné okamžiku života nebo jsou ohroženy rizikovým způsobem života. Snažíme se poskytovat odbornou radu a podporu, informace k řešení životních problémů a předcházet sociálnímu vyloučení.
 • Prostor pro tvoření a setkávání dospělých a dětí a společné sdílení
 • Vzdělávání dětí a trávení jejich volného času

V provázení dětí se zaměřujeme

 • rozvoji dětí a naplňování jejich potřeb
 • řešení vztahů mezi rodinnými příslušníky a úpravě rodinných poměrů
 • řešení běžných záležitostí rodiny a zajištění dětských potřeb
 • aktivity vedoucí k rozvoji dětí
 • sociální začleňování dětí a socializace
 • terapeutické díly, společné tvoření s rodiči
 • doučování, a prostor pro opakování výuky
 • podpora kreativního myšlení
 • ekologická výchova, vedením k tradicím, kořenům a zvykům

Nabízíme pestrou paletu volnočasových kroužků, stačí si jen vybrat