Nízkoprahové zařízení

   Vážka na niti z.s po zapsání do registru poskytovatelů sociální péče otevře nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM). Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež bude sociální službou, jejímiž uživateli jsou děti od 6 do 15 let věku. Vážka na niti z.s. vytváří cestu k pozitivnímu ovlivnění života dětí, mládeže a mladých dospělých, kteří stojí na počátku své samostatné životní cesty. Naši odborní pracovníci, dobrovolníci či hosté působí jako vzory pro předávání pozitivních sociálních dovedností a inspirací pro jejich další život. Vytváříme vhodnou náplň k tomu, aby NZDM byl podnětem pro jejich volný čas a pozitivní orientaci v jejich budoucím životě.

Základní parametry NZDM Klubu Vážka:

  • prevence kriminality,

  • prevence sociálního selhání ve společnosti,

  • naplnění času jinak neorganizované mládeže a dětí,

  • motivace ke vzdělávání,

  • zahájení motivačního procesu a prvních kroků k zařazení mládeže na trh práce,

  • zajištění poradenství v oblasti práva a sociálních věcí.

Témata Klubu Vážka: rodinné vztahy, partnerské vztahy, vrstevnické vztahy, šikana, podpora tvoření a kreativního vnímání světa, podpora vzdělávání, dětské hraní, malování, tvoření, aj.


Materiál České asociace streetwork, o.s. sdružující nízkoprahové sociální služby (ČAS)