Multidisciplinární tým

Spolupráce odporníků, společné setkávání a řešení aktuálních problémů konkrétních klientů a konkrétních dětí. Velmi úzká spolupráce na různých úrovních. Spolupráce bude vést k metodice, která bude odrážet aktuální spolupráci meziodborové komunikace.

Multidisciplinární tým v sociálně rizikové lokalitě města Loun. Vytvořili jsme místo pro dialog založený na dobrovolném uskupení subjektů působících v Lounech s výskytem sociálně rizikových jevů, jehož cílem je nalézat prostřednictvím spolupráce, koordinace a výměny informací efektivní způsoby prevence a řešení aktuálních problémových situací v dané lokalitě., a hlavně problémů konkrétních jednotlivců.

Tým tvoří zástupci:

 • zástupci veřejných institucí, OSPOD, soud apod.
 • zástupci neziskových organizací
 • zástupci komerčních subjektů působících v daném lokalitě
 • zástupci místních obyvatel
 • sociální pracovníci
 • policisté ČR a strážníci městské policie
 • asistenti prevence kriminality
 • pedagogové a speciální pedagogové 
 • organizátoři (romských) komunit
 • zástupce místní samosprávy a státní správy
 • terapeuti a psychologičtí specialisté

Multidisciplinární, mezioborový tým 

Multidisciplinární tým jasně vymezuje okruh spolupracujících služeb, organizací a institucí, které se na pomoci/sanaci rodiny podílejí. Jako hlavní článek multidisciplinárního týmu klíčový pracovník klienta,který je schopen vytvořit síť nápomocných odborníku napříč speciálními obory. Což jsou další důležité články. Jsou to pracovníci, kteří aktuálně s rodinou pracují, což je sociální pracovník a kurátor OSPOD, sociální pedagog, výchovný poradce, sociálně aktivizační služby, pracovník centra pro rodinu, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, náhradní rodinná péče, učitelé, lékaři, SvP, PPP, sociální pracovník ÚP, terapeut, psycholog, etopedi a mnoho další odborníku dle potřeb klienta. V neposlední řadě klient (rodiče, dítě, matka, otec, aj.) bez nich multidisciplinární tým změny nezpůsobí. Pokud je dobře sestaven sanační plán, je srozumitelný a dává všem, a hlavně klientovi smysl a souhlasí s ním, je spolupráce na míru nastavena a je reálná šance na úspěch. Věřím, že je to klíč, který dokáže eliminovat potřebnost zařízení pro ústavní výchovu dětí, za kterou je Česká republika ve velkém kritizována, a dokáže dětem zajistit život v bezpečném rodinném prostředí.

Máte zájem o spolupráci na Multidisciplinárním týmu? Ozvěte se nám