Jak jsme začali?

První nitky Vážky na niti se začaly spřádat již dávno. Každý z dobrovolníků, kteří nyní tvoří jádro našeho spolku pomáhali svým vlastním způsobem, svojí prací, aktivitami nebo finančními příspěvky. Každý pomáhal podle svého vědomí a svědomí.

2019 - 2020

V letech 2019 - 2020 jsme v období lockdownu způsobené pandemií coronaviru spřádali nitky Vážky na niti. Šili jsme roušky, rozváželi jídlo, či podporovali jiným způsobem rodiny a jednotlivce v situacích, s kterými si nikdo nevěděl rady. V tomto období se rodila myšlena Vážky na niti a komplexnímu poradenství pro rodiny.

2021

V roce 2021 vznikly stránky Vážky na niti, které byly zaměřeny na kreativní rukodělnou tvorbu, vyšívání, šití, háčkování, tvorbu s pedigu apod. Ve stejné době vzniklo sdružení Malované dřevo, které mělo za cíl spojovat lidi různých věkových skupin za účelem kreativního malování v reakci na kovidová opatření a návrat zpět k běžnému životu.

Vážka na niti se vytvořila kolem Marcely Šipošové a její charitativní činnosti a dobrovolné práce, která byla zaměřena na pomoc rodinám, hledání finančních příspěvků, sbírek ošacení a hraček. Nezištná dobrovolnická činnost konkrétním rodinám, lidem a dětem. Kromě této činnosti jsme pomáhali lidem, kteří pomoc potřebují kontaktovat zařízení, které jim dokázali pomoci po odborné stránce, poradenství na koho a s čím se obrátit a koho oslovit.

2022

V roce 2022 se všechny nitky začaly spřádat kolem myšlenky, založit si vlastní spolek, který by všemu dal jasný rámec a cíl. K této myšlence přispěly dva hlavní faktory. První z důvodů byl stále větší okruh lidí, který u nás hledali pomoc a druhý z důvodů byla nutnost sociálního zastřešení, které by nám otevřeli širší možnosti pomoci a podpory.

Proto jsme oficiálně založili spolek Vážka na niti z.s. a veškeré svoje aktivity spojit do jedné hlavičky s cílem pomáhat lidem v sociální nouzi, poskytovat sociální poradenství, pomáhat lidem v oblasti domácího násilí, asistovaných kontaktů a založení dětské klubovny pro kreativní využití volného času.

Rozhodnutí založit spolek Vážka na niti mělo poměrně velký spád a už v polovině roku 2022 jsme měli sestavený kompletní plán, našli jsme prostory v Lounech ve vyloučené lokalitě a začali intenzivně pracovat na vybavení naší kanceláře a dětské klubovny. Veškeré náklady spojené s zařízením klubovny a kanceláře hradíme z vlastních prostředků a z darů (velké poděkování společnosti T-Mobile a.s., který nám poskytl nábytek, kancelářské doplňky, stoly apod.). V tomto období stále pracujeme na dobročinné pomoci potřebným lidem, spolupořádání charitativní malířské soutěži, výrobě výrobků z látek, výrobků ze dřeva a jiné. V srpnu 2022 jsme založili spolek Vážka na niti z.s.

2023

V polovině dubna 2023 jsme otevřeli klubík Vážka a začali jsme pořádat kreativní tvoření pro děti a mládež. Rozšířili jsme dobrovolnickou základnu, aby jsme dokázali zajistit provoz klubíku. Začali jsme pravidelně pořádat volnočasové kroužky pro děti a mládež, Malované dřevo pro dospělé a každý měsíc jsme pořádali Dobročinný šatník a začali se zaměřovat na obnovitelnou módu a vytvořili oděvní banku.

Naší hlavní myšlenkou bylo zajistit dostupné volnočasové kroužky pro všechny děti a proto jsme začali hledat možnosti financování a oslovili úřady a nadace. Díky podpoře Ústeckého kraje jsme začali pořádat sérii kroužků Dovádění s Vážkou. Postupně jsme získali finanční prostředky od města Louny a Nadace naše dítě o otevřeli jsme Vážkování a Malované dřevo pro děti. Na začátku školního roku jsme otevřeli ekologický kroužek pro děti EKO Vážku, na kterou nám finančně přispěl Ústecký kraj. Veškeré naše kroužky a akce jsme mohli nabídnout dětem zcela zdarma.

Naše poradenství se zaměřovalo na podporu rodiny a dětí a velmi záhy jsme zjistili, že Louny a okolí potřebuje komplexní službu, která by problémy rodiny řešila. Začali jsme jednání s Ústeckým krajem na registraci Nízkoprahového zařízení pro děti a mládeže. Postupně jsme začali navazovat kontakt ze zástupci města Louny s OSPODem a zástupci základních škol.

Konec roku 2023 bylo ve znamení různých konferencí a navazování spolupráce. Účastnili jsme se konference Nástroje v podpoře ohrožených dětí a mezioborová spolupráce v Ústí nad Labem, otevření Sociální kliniky na UJEP v Ústí nad Labem, Mezinárodní konference Centra LOCIKA v Praze, účastnili se přednášky SŠDVS v Mostě, regionální setkání Platformy pro komunitní práci v Ústí nad Labem nebo konference o vzdělávání dospělých v Praze. Velkým milníkem bylo pro Vážku na niti zapsání do Základní a Rozvojové sítě sociálních služeb Ústeckého kraje. V roce 2023 nás podpořilo, byť jsme byli neznámí, společnost T-Mobile a.s., Ústecký kraj, Město Louny, Člověk v tísni, Nadace Naše dítě, Nadační fond Albert, Nadace Komerční banky, VIAFIA.cz a mnoho drobných dárců a dobrovolníků.

Zakončení roku 2023 bylo ve znamení Vánoční radosti ve Vážce a pořádání akcí pro děti a hlavně o dárcích a radostných úsměvech. Díky dárcům jsme obdarovali více než 200 dětí z Loun a okolí.

2024

Rok 2024 začal otevřením Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež NZDM Radost a Sociálně aktivizační služby pro děti a mládež SAS Najáda v Lounech a v Žatci. Oficiálně jsme se stali sociální službou a obdrželi jsme pověření od Ústeckého kraje. V Lounech provozujeme NZDM Radost a novou kancelář SAS Najáda a v Žatci máme nově otevřenou kancelář SAS Najáda. Začátkem roku jsme spustili digitalizaci Vážky a chceme provazovat naše služby digitálně a připravujeme nové inovativní prvky komunikace. Pro naplnění naší vize jsme spustili nový projekt Propojujeme světy, který si klade za cíl propojit světy dětí z různých světů a poměrů.

V Žatci jsme navázali velmi plodnou spolupráci s místním OSPODem a začali úzce spolupracovat se spolkem Mariánský spolek Rytířků Neposkvrněné z.s. V únoru jsme spustili digitalizaci Vážky. Společnost Microsoft nás zařadila do programu Nonprofit a díky tomu jsme získali licence na produkty M365. Vážka na niti je mladá služba, která chce jít inovativní cestou a využívat moderní trendy, digitalizaci a zapojení umělé inteligence. Zároveň jsme spustili nový projekt Propojujeme světy, který má za cíl propojit dětské světy, ekonomicky, sociálně, kulturně nebo třeba zdravotně odlišné a zároveň propojit instituce, dětské kroužky a aktivity. Tento projekt budeme postupně rozvíjet. V březnu jsme otevřeli v Lounech a Žatci (v SAS Najáda) potravinovou výdejnu a rozšířili tím naší pomoc sociálně slabým občanům.