Jak jsme začali?

První nitky Vážky na niti se začaly spřádat již dávno. Každý z dobrovolníků, kteří nyní tvoří jádro našeho spolku pomáhali svým vlastním způsobem, svojí prací, aktivitami nebo finančními příspěvky. Každý pomáhal podle svého vědomí a svědomí.

V roce 2021 vznikly stránky Vážky na niti, které byly zaměřeny na kreativní rukodělnou tvorbu, vyšívání, šití, háčkování, tvorbu s pedigu apod. Ve stejné době vzniklo sdružení Malované dřevo, které mělo za cíl spojovat lidi různých věkových skupin za účelem kreativního malování v reakci na kovidová opatření a návrat zpět k běžnému životu.

Vážka na niti se vytvořila kolem Marcely Šipošové a její charitativní činnosti. Dobrovolná práce, která byla zaměřena na pomoc rodinám, hledání finančních příspěvků, sbírek ošacení a hraček. Nezištná dobrovolnická činnost konkrétním rodinám, lidem a dětem. Kromě této činnosti jsme pomáhali lidem, kteří pomoc potřebují kontaktovat zařízení, které jim dokázali pomoci po odborné stránce, poradenství na koho a s čím se obrátit a koho oslovit.

V roce 2022 se všechny nitky začaly spřádat kolem myšlenky, založit si vlastní spolek, který by všemu dal jasný rámec a cíl. K této myšlence přispěly dva hlavní faktory. První z důvodů byl stále větší okruh lidí, který u nás hledali pomoc a druhý z důvodů byla nutnost sociálního zastřešení, které by nám otevřeli širší možnosti pomoci.

Proto jsme oficiálně založili spolek Vážka na niti z.s. a veškeré svoje aktivity spojit do jedné hlavičky s cílem pomáhat lidem v sociální nouzi, poskytovat sociální poradenství, pomáhat lidem v oblasti domácího násilí, asistovaných kontaktů a založení dětské klubovny pro kreativní využití volného času.

Rozhodnutí založit spolek Vážka na niti mělo poměrně velký spád a už v polovině roku 2022 jsme měli sestavený kompletní plán, našli jsme prostory v Lounech ve vyloučené lokalitě a začali intenzivně pracovat na vybavení naší kanceláře a dětské klubovny. Veškeré náklady spojené s zařízením klubovny a kanceláře hradíme z vlastních prostředků a z darů (velké poděkování společnosti T-Mobile a.s., který nám poskytl nábytek, kancelářské doplňky, stoly apod.). V tomto období stále pracujeme na dobročinné pomoci potřebným lidem, spolupořádání charitativní malířské soutěži, výrobě výrobků z látek, výrobků ze dřeva a jiné. Brzo už všechny aktivity budeme zaštiťovat vlastní vybavenou hernou a kanceláří.

V roce 2023 otevíráme klubovnu Vážka na niti a připravujeme pestrý program pro děti, dospívající, pro samoživitele s dětmi, pro rodiny, které si nemohou dopřát placené kroužky, pro fandy malování a kreativního tvoření, pro seniory, pro děti ohrožené šikanou prostě pro všechny, kteří se chtějí bavit, kteří si myslí, že nikam nepatří a pro všechny, kteří jsou v nelehké situaci finanční krize.

V polovině dubna 2023 jsme otevřeli Klubovnu Vážka a začali pořádat kreativní tvoření pro děti a mládež. Rozšířili jsme dobrovolnickou základnu, aby jsme dokázali zajistit provoz klubovny. Na konci dubna jsem na oslavu dne země pořádali malování vážky na plátno a naše pozvání přijal spolek Mariánský spolek Rytířků Neposkvrněné z.s. 

V květnu 2023 pořádáme pravidelné akce pro děti a mládež, ale i pro dospělé. Z grantu Ústeckého kraje Volný čas 2023 pořádáme pravidelné volnočasové aktivity s pestrou škálou tvoření. Otevřeli jsme školení háčkování pro dospělé a Malované dřevo se přesunulo do prostor klubovny Vážka.

Díky podpoře Ústeckého kraje jsem od jara do konce léta pořádali pravidelné volnočasové kroužky Dovádění s Vážkou a díky podpoře Nadace Naše dítě jsem podpořili 6 dětí ze sociálně slabých rodin a veškeré zájmové kroužky pro ně byly zdarma. Díky podpoře města Loun jsme kroužky Malované dřevo aneb Malí malíři začali také nabízet zcela zdarma. Naše vize nabídnout pestrou paletu dětských kroužků nabízet zcela zdarma se pomalu naplňuje. Na konci prázdni jsme založili ekologický kroužek EKO Vážka.

Na jaře 2023 jsme začali jednat s Krajským úřadem v Ústí nad Labem ohledně registrace sociální služby a výsledkem je, že od 1. ledna 2024 Vážka na niti z.s. získala registraci sociální služby Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Díky této skutečnosti jsme začali jednat se zástupci města Louny, s OSPEDem Louny a zástupci ze 3. ZŠ a MŠ kpt. Otakara Jaroše Louny a 8. ZŠ Louny, Školní 2426 nad vznikem Multidisciplinárního týmu který bude působit v Lounech.


Vítejte ve Vážce!