GDPR a mlčenlivost

S osobními údaji klientů nakládáme tak, jak nám ukládá zákon,  dle pravidel GDPR a zároveň usilujeme o co největší bezpečnost. Všichni zaměstnanci a spolupracovníci Vážky na niti, z.s. jsou vázáni mlčenlivostí, ta je ošetřena podpisem formuláře Prohlášení o zachování mlčenlivosti. S klienty využíváme takové formy komunikace, které považujeme za bezpečné, veškeré údaje o klientech ukládáme v zaheslovaném počítači a uzamčené kartotéce, ke které mají přístup pouze pověření zaměstnanci.

Klienti jsou na začátku spolupráce informováni, jaké informace a jakým způsobem o nich zpracováváme. V případě potřeby doplnění těchto informací se na nás mohou kdykoliv obrátit telefonicky, prostřednictvím emailu nebo se objednat na osobní schůzku.