Co se děje ve Vážce ?

Vážka na niti, z.s. se pomalu rozlétá a proto jsme pro vás připravili stránky aktuálního dění v našem spolku, vize a plány. Chtěli bychom vám přiblížit aktuální dění a směrování naší práce.

"Vážka je symbolem znovuzrození a nalezení síly po překonání těžkého období, symbolem přerodu do nové etapy života, předzvěstí harmonie, radosti, štěstí i lehkosti. Vážka nás učí přijmout změny a dodává nám sílu."

Memoriál Péti Hézlové

22.06.2024 Masarykovi sady Louny

Vážka na niti z.s. představila své sociální služby a hlavně nově vzniklé poradenství pro oběti domácího násilí, NENÁSILÍ na tradiční sportovně-charitativní akci Memoriál Péti Hézlové. Několik zaměstnanců Vážky na niti Péťu osobě znali a jsme velmi rádi, že tato akce v Lounech koná. Spojit sport a dobročinnost je velmi krásné spojení.tým Vážky na niti

Konference Mezilidské vztahy v současném pojetí

18.06.2024 Městské divadlo Chomutov

Odborní pracovníci SAS Najáda Louny a Žatec se 18.06.2024 zúčastnili kreditované odborné konference na téma "Mezilidské vztahy v současném pojetí" V prostorách Městského divadla v Chomutově byla úžasná atmosféra, skvělí lektoři a inspirující přednášky. Se vzdělávání to ve Vážce na niti z.s myslíme skutečně vážně a odbornost a nové trendy v sociálních službách je u nás na prvním místě
tým Vážky na niti

Školení komunikace s klientem

18.06.2024 NZDM Radost Louny

Ve Vážce na niti z.s. se zaměřujeme na vzdělávání. V prostorách NZDM Radost se pořádalo certifikované školení sociálních pracovníků v projektu ROSPUK, Ústeckého kraje a Sociální agentury s tématem "Úvod do problematiky komunikace s nespolupracujícím klientem". Vzdělávání je naší prioritou, Vážka na niti, z.s. má za cíl být moderní společností podporující nové trendy v sociálních službách.tým Vážky na niti

Konference služeb sociální péče

13.06.2024 Pavilon J. Fouska Louny

Ve čtvrtek 13. června 2024 se v Pavilonu J. Fouska v Masarykových sadech uskutečnila konference služeb sociální péče, na které se prezentovali organizace zajišťující služby pro rodinu s dětmi, občany v krizi, zdravotně postižené a seniory. Na konferenci Vážka na niti z.s. představila své sociální služby SAS Najáda a NZDM Radost, projekt Propojujeme světy, Potravinovou a oděvní banku, volnočasový klubík Vážka a přírůstek do naší rodiny Poradenství pro oběti domácího násilí, NENÁSILÍ.tým Vážky na niti

NENÁSILÍ

06.06.2024 Vážka na niti Louny

Vážka na niti z.s. navazuje na svojí vizi a 06.06.2024 otevřela poradnu pro oběti domácího násilí NENÁSILÍ. Naše poradna pomůže všem, kteří se potýkají s domácím a genderově podmíněném násilím v Lounech, Žatci a okolí.


tým Vážky na niti


Mezinárodní konference Sexualizované násilí na dětech

05.06.2024 Poslanecká sněmovna Praha

Sexualizované násilí na dětech tabu, které stále neřešíme. Mezinárodní odborná konference konaná Centrem LOCIKA ve spolupráci s Nadací Sirius pod záštitou poslankyně Pavly Golasowské a vládní zmocněnkyně pro lidská práva Kláry Šimáčkové Laurenčíkové. Děkujeme za pozvání !

tým Vážky na niti a LOCIKA

Nenásilí

03.05.2024 Vážka na niti Louny

Náš projekt Nenásilí dostal nový prostor díky spolupráci s Výborem dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Vnímáme, jak důležité je poskytnout odbornou terapeutickou radu a podat obětem domácího násilí pomocnou ruku. Spolupráce se Society for all a Spirálou Ústí nad Labem nám umožňuje v Lounech, Žatci a okolí nabídnout plnohodnotné poradenství domácího násilí a terapeutickou poradnu!

tým Vážky na niti a Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové

Školení Trauma respektující přístup od SOFA

16.04.2024 Vážka na niti Louny

Trauma respektující přístup jako řešení náročného chování. Dvoudenní akreditovaný kurz, kde se seznámíte s principy trauma respektujícího přístupu. Osvojíte si techniky pro práci s dětmi s náročným chováním.

Ve Vážce razíme nové metody a přístupy. Díky spolupráci se SOFOu jsme mohli nabídnou možnost pořádání akreditovaného kurzu Truamarespektujícího přístupu.

Uvítali jsme naší skvělou spolupracovnici JUDr. Aničku Bekovou a školení bylo skutečně úžasné.

Můžete se těšit na další várku školících kurzů, protože ve Vážce se učíme rádi!

tým Vážky na niti a SOFA

Konference POSPOLU: POmoc dětem – SPOLUpráce odborníků

08.04.2024 Ústí nad Labem

Vážka na niti přijala pozvání na konferenci pořádanou Spirálou a Krajským úřadem Ústeckého kraje.na téma Pomoci dětem. Domácí násilí, krize rodiny, týrání dětí jsou témata, která chceme otevřít a chceme je řešit. Velká inspirace a důležité kontakty. Bylo to pro nás inspirující.

Tým Vážky na niti 

Propojujeme světy - náhradní rodiny

25.03.2024 Louny

Propojení světů pokračuje. Vážka na niti z.s. se propojila s rganizaci NÁHRADNÍ RODINY ÚSTECKÉHO KRAJE o.p.s. - Poradna pro náhradní rodinnou péči Louny. Dnešní setkání v prostorách SAS Najáda v Lounech byla přínosná a inspirativní a pevně věříme v další spolupráci.

 Tým Vážky na niti a Náhradní rodiny Ústeckého kraje 

Podpora sociálního podnikání - konference

15.03.2024 Ústí nad Labem ICUK

Vážka na niti, z.s. dostala pozvání na konferenci  Podpora sociálního podnikání v Ústeckém kraji. Velmi inspirativní setkání a velmi zajímavé kontakty, které do budoucna budeme chtít využít. Vážka na niti se bude dál rozvíjet.

Tým Vážky na niti

Potravinová výdejna - pro SAS Najáda

11.03.2024 Louny, Žatec

Vážka na niti, z.s. rozšiřuje působnost svojí pomoci a v rámci Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi SAS Najáda otevírá potravinovou výdejnu pro Louny, Žatec a spádové oblasti. Ve spolupráci s Potravinovou bankou Džbánsko z.s. máme pro naše klienty akutní potravinovou podporu.

Tým Vážky na niti

Vážka digitalizuje

26.02.2024 Louny

Díky společnosti Microsoft a jeho projektu Nonprofit offers jsme získali plnohodnotné licence M365 a můžeme započít digitalizaci Vážky. Je to úžasný pocit když se propojí světy businessu a sociálních služeb. Velké poděkování společnosti ARTEX informační systémy, spol. s r. o. za aplikaci IT systémů a odbornou pomoc.


Tým Vážky na niti

Propojujeme světy - EKO Vážka

24.02.2024 Praha - U Studánky poznání

V rámci projektu Propojujeme světy připravujeme pro naší EKO Vážku propojení se skutečnými odborníky ve svých oborech. Přijali jsme pozvání od Ing. K. Novákové, ředitelky CCBC a prohlédli si Centrum popularizace ochrany přírody U studánky poznání a domluvili velmi zajímavou podporu pro naše malé ekovážky. Děti se mohou těšit na zajímavé eko projekty.

Tým Vážky na niti a CCBC

Vážka digitalizuje

10.02.2024 Louny

Společnost Microsoft zařadil Vážku na niti z.s. do programu Nonprofit offers a tím nám otevřel nové možnosti digitalizace v sociálních službách. Vážka na niti je novou a mladou neziskovou organizací a chceme vyvíjet prostředí pro zaměstnance i pro naše klienty v digitálním prostředí a podporovat sociální inovace pro budoucnost. Díky spolupráci v programu Nonprofit offers dokážeme využít nejnovější trendy v digitální oblasti a zapojení umělé inteligence. 

Tým Vážky na niti 

Propojujeme světy

06.02.2024 Louny

Vážka na niti iniciovala nový projekt Propojujeme světy. Projekt propojuje svět zdravých dětí a dětí s mentálním postižením. Není nic jednoduššího než zbořit mosty a vytvořit prostor k tomu, aby se děti spřátelily. NZDM Radost Louny přivítalo kamarády z KAMARÁD LORM Žatec a bylo to úžasné odpoledne. Už teď se těšíme až přijedeme do LORMU Žatec.Tým Vážky na niti a Kamarád LORM

Otevření SAS NAJÁDA

01.02.2024 Louny a Žatec

01. únor 2024 je pro Vážku na niti další milníkové datum. Oficiálně jsme otevřeli Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi pro Louny, Žatec a spádové obce. Pro všechny rodiny a hlavně pro děti máme otevřené dveře a srdce. Zkušení sociální pracovníci v oblasti sociální práce s letitými zkušenostmi se o vás postarají. Před 9. měsíci jsme otevřeli klubík Vážka a nyní můžeme nabídnout i sociální služby NZDM Radost a SAS Najádu.


Tým Vážky na niti

Registrace SAS Najáda

11.01.2024 Ústecký kraj

Vážka na niti z.s. od 01.02.2024 rozšiřuje svoje služby o Sociální aktivizační službu pro rodiny s dětmi - SAS Najáda. Ke stávající sociální službě NZDM Radost máme pro vás otevřeny dveře ve službě SAS Najáda a to jak v Lounech tak i v Žatci. Chceme touto cestou poděkovat za pomoc všem pracovníkům z krajského úřadu v Ústí nad Labem.


Tým Vážky na niti

Seminář ochrana dětí před násilím

04.01.2024 Ústí nad Labem - Univerzita J.E. Purkyně

Seminář na téma ochrany dětí před násilím, která pořádala spolu se Sociální klinikou UJEP a kanceláří vládního zmocněnce pro zastupování před evropským soudem pro lidská práva. Zajímavé informace, o které se můžeme opřít v naším dalším rozvoji v sociálních službách.


Tým Vážky na niti   

Otevření NZDM Radost

01.01.2024 Louny

Vážka otevřela sociální službu nízkoprahové zařízení pro děti a mládež NZDM Radost

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež NZDM Radost poskytuje služby dětem a mládeži v době, kdy nemají kde trávit svůj volný čas, jsou neorganizované nebo ohrožené nudou, která by se mohla projevit zlobením. Nabízíme volnočasové aktivity a podporu zkušených sociálních pracovníků, kteří vám mohou pomoci pokud klopýtnete na cestě k dospělosti. Určitě zaklepejte na naše dveře, pokud se vám děje něco s čím si nevíte rady a nebo se ve vaší rodině děje něco co se vám nelíbí.  


Tým Vážky na niti  

Vánoční radost ve Vážce

15.12.2023 Louny - klubík Vážka

Vánoční besídka ve Vážce - Vánoce 2023 máme za sebou a udělali jsme radost více než 200 dětem.

Vážka zalétla do azylových domů v Mostě, nadělila dárky dětem z Vážky, zalétli jsme do mateřské školky v Kryrech, do dětského domova v Tuchlově, do ZDVOPu Most a navštívili soukromě desítky dětí z Loun, Mostu, Chlumčan, Lenešic atd. 

Hlavním naším partnerem vánoční radosti ve Vážce je společnost T-Mobile Czech Republic a.s. a jeho zaměstnanci, kteří pod vánoční stromeček přinesli více než 50 dárečků, akci Krabice od bot, kdy do prodejny T-Mobile v Lounech Ježíškové donesli více než 50 krabic od bot plné úžasných dárečků, studenti Střední školy diplomacie a veřejné správy třídy 4.C (2019-2023) pod vedením třídní učitelky Mgr. Andrei Bartošové, kteří nám přispěli finančně a přivezli dárky., společnosti LOGO Group za lego pro děti, dobrovolníkům a všem, kteří přinesli neskutečné množství dárků. Bez vás by jsme to nezvládli!

Tým Vážky na niti 

Konference ke vzdělávání dospělých 

22.11.2023 Praha, Hotel Olšanka, NPI

Národní pedagodický institut ČR přizval Vážku na niti na konferenci na téma Vzdělávání dospělých: učit se celý život má smysl. Velmi zajímavý a inspirující  konfernce, který pořádal Národní pedagogický institut. Pro Vážku víc než inspirující a navazaná spolupráce nás do budoucna posune dál.Tým Vážky na niti

Bubnovačka ve Vážce

20.11.2023 Louny

Vážka na niti se připojila k akci upozorňující  na důležitost ochrany dětí před násilím. Vážka na niti bubnuje proti násilí na dětech v rodině! Bubnujeme, aby nás bylo slyšet! Přidejte se k nám. V ČR je zasaženo násilím v rodině zhruba 14 % dětí. Každý může mít ve svém okolí děti nebo celé rodiny, které se s takovou situací potýkají. S násilím se můžeme vypořádat pouze tak, že ho nebudeme bagatelizovat, ignorovat, považovat za něco, co se nás netýká. Účastí v Bubnovačce dáváte jasně najevo, že násilí do výchovy a do života dětí nepatří.

Bubnovačka je akce Centra LOCIKA, kterou upozorňujeme na důležitost ochrany dětí před násilím v rodině. Bubnováním symbolicky dáváme hlas týraným dětem. Ty jsou často pro společnost neviditelné. 


Bubeníci z Vážky

Regionální setkání Platformy pro komunitní práci

16.11.2023 Ústí nad Labem  

Vážka na niti z.s. se zůčastnila regionálního setkání Platformy pro komunitní práci pořádanou Agentury pro sociální začleňování (MMR) a Fakulty sociálně ekonomické UJEP.. Komunitní práce je pro nás výzva a na setkání jsme načerpali mnoho zajímavých a inspirujících poznatků.


Tým Vážky na niti

Zapsání do Základní a Rozvojové sítě sociálních služeb Ústeckého kraje

08.11.2023 Ústecký kraj

Vážka na niti z.s. od 01.01.2024 otevírá Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež NZDM Radost a 08.11.2023 jsme byli zapsaní do Základní a Rozvojové sítě sociálních služeb Ústeckého kraje. Chceme touto cestou poděkovat za pomoc Městu Louny a všem z krajského úřadu v Ústí nad Labem.                                                                                                Tým Vážky na niti

Den v SŠDVS Most

07.11.2023 Most - Střední škola diplomacia a veřejné správy

Přijali jsme pozvání na besedu na Střední školu diplomacie a veřejné správy. Ve škole nás přivítala paní ředitelka Ing.Vladimira Ilievová, které patří velké díky za to, že jsme se mohli se studenty potkat a další velké díky patří paní učitelce Mgr. Andree Bartošové, za úžasnou organizaci. Setkali jsme se skvělými mladými lidmi, kteří mají ochotu pomáhat dětem v nouzi a chtějí s námi do budoucna spolupracovat na dobročinných akcích. Studenti mají nespočet nápadů a podnětů, které v budoucnu můžeme realizovat. Chtěla bych poděkovat bývalé třídě od paní Bartošové za finanční obnos ze kterého můžeme uskutečnit akci pro děti. Splníme dětem velké přání a vezmeme je do kina. Mnoho našich dětí v kině nikdy nebylo. Mnohokrát děkujeme za dárky a skvělou atmosféru. Máte srdce na správném místě

Marcela Šipošová

.

Mezinárodní konference Centra LOCIKA

01.11..2023 Praha - Poslanecká sněmovna ČR

Vážka na niti z.s. se zúčastnila mezinárodní odborné konferenci Centra LOCIKA na téma Pomoc pro dětské oběti pod jednou střechou - aneb čas na změnu. Hlavní myšlenkou konference je změna systému pomoci dětem ohrožených násilím v rodině.
Mezinárodní konferenci pořádálo Centrum LOCIKA pod záštitou paní poslankyně Pavly Golasowské, za účasti vládní zmocněnkyně pro lidská práva Kláry Laurenčíkové-Šimáčkové. Pozvání přijal otec zakladatel sítě dětských advokačních center Bragi Gudbrandsson i zástupci špičkových evropských center s mnohaletými zkušenostmi ze Švédska, Velké Británie a Německa. Představíme rovněž zkušenosti z pilotního fungování Dětského advokačního centra v Praze.                                        

                                                                                                 Tým Vážky na niti

Otevření sociální kliniky

10.10.2023 Ústí nad Labem - Univerzita J.E. Purkyně

Vážka na niti z.s. byla pozvána na otevření Sociální kliniky na univerzitě UJEP v Ústí nad Labem. Fakulta sociálně ekonomická UJEP (FSE UJEP) podepsala Memorandum o spolupráci s Krajským soudem v Ústí nad Labem a Národním institutem pro děti a rodinu (NIDAR). Partnerství vzniklo na základě Iniciativy Pro dítě 21 (autorem je mj. právě Krajský soud v ÚL) a jedním z výstupů bude zřízení Sociální kliniky pod hlavičkou Centra výzkumu FSE UJEP.

Otevření Sociální kliniky bylo skutečně důstojné a diskuzní panely věcné a odborné. Cílem kliniky je pomoc nejen ohroženým dětem, ale i jejich rodinám. Děkujeme za pozvání a pevně věříme v úzkou spolupráci.


    Tým Vážky na niti


Vážka na Člověku v přírodě

23-24.09.2023 Louny - Výstaviště Louny

V klubíku Vážka tvoříme s dětmi a jejich výrobky jste si mohli koupit na tradičním veletrhu Člověk v přírodě v Lounech. Náš stánek jsme měli v pavilonu D, Děkujeme tímto Českému svazu chovatelů. Naším cílem je prodat co nejvíce výrobků, abychom mohli opětovně nakoupit matriál na tvorbu. Máme z toho radost a největší radost mají naše děti, které mohou povolit uzdu své fantazii a tvořit podle libosti. Všem moc děkujeme!tým Vážky na niti

Konference - nástroje v podpoře ohrožených dětí a mezioborová spolupráce

12.09.2023 Ústí nad Labem - Krajský Úřad v Ústí nad Labem

Vážka na niti z.s.. se zúčastnila v Ústí nad Labem konference - nástroje včasné intervence v podpoře ohrožených dětí a efektivní mezioborové spolupráce., kterou pořádala společnost Society for All ve spolupráci s UNICEF za podpory Krajského úřadu Ústeckého kraje. Spolupráce s Society for All a UNICEFEM nám pomůže s plně fungujícím Multidisciplinárním týmem.

Tým Vážky na niti

Slavnostní kolaudace

08.09.2023 Louny - klubík Vážka

Oslavili jsme 1. rok spolku Vážka na niti, z.s. a zároveň představili novou sociální službu Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, NZDM Radost, kterou otevíráme od 01.01.2024. Kolaudaci jsme zároveň využili k setkání zástupců základních škol, speciálních pedagogů, zástupců OSPODu, sociálního či školského odboru a podobně. Na společném setkání jsme nastínili naše vize a záměr založení Multidisciplinárního týmu, který bude působit v Lounech. Celá akce byla velmi příjemná a děkujeme všem, kteří se k nám přišli podívat.


Marcela Šipošová

Napsala o nás Lounská sojka

SLAVNOSTNÍ KOLAUDACE

Minulý pátek proběhla slavnostní kolaudace nově vzniklé sociální služby v Lounech, která v tuto chvíli funguje jako klubovna Vážka a od 1. ledna 2024 spouští provoz jako sociální služba NZDM Radost.

Vážka na niti je spolek, který byl založen za účelem podpory rodiny a pomoci dětem v srpnu 2022. Vážka na niti se začala formovat před několika lety kolem zakladatelky Marcely Šipošové, která dlouhá léta pracuje v sociálních službách a pomáhá potřebným a znevýhodněným. Svoji praxi získala pestrou škálou pomoci od Klokánku, přes pomoc mentálně postiženým dětem a autistům, až podpoře pěstounským rodinám, rodinám z vyloučených lokalit či osobám, které jsou ohroženy domácím nasílím. Její neutuchající entuziasmus a přirozené charisma způsobuje, že dokáže vzbudit zájem o druhé ve své rodině, u svých přátel a kamarádů. Souhrn všech okolností směřovalo ke vzniku spolku, který si vytyčil cíl pomáhat rodinám, a hlavně cílit na děti. Na jaře 2023 spolek otevřel v Husově ulici 591 v Lounech svoji klubovnu "Klubík Vážka" a začali pořádat různé volnočasové aktivity pro děti a mládež z Loun a okolí. Jelikož vznik a provoz Vážky na niti financovali z vlastních zdrojů, museli veškeré aktivity rozjíždět postupně krůček po krůčku.

Klubík Vážka je otevřený pro všechny děti a plánuje pestré volnočasové kroužky a smysluplné využití volného času. V klubíku malují a kreslí, pletou košíky, vyrábí reliéfy, svíčky a mýdla a mnoho jiného. Plánují založení EKO kroužku za účelem přiblížit dětem lásku k přírodě, tradicím a zvykům. Klubík Vážka je otevřený i dospělým. Pravidelně pořádají relaxační večery Malované dřevo pod vedením malířky Dany Stříbrské a plánují podzimní kurzy ručních prací pro dospělé.

0d 1. srpna 2023 se rozšířila činnost spolku Vážka na niti o službu Asistovaných kontaktů. Lze si pod tímto názvem přestavit především podporované setkávání rodičů (prarodičů, sourozenců) s dětmi za přítomnosti odborného pracovníka zařízení (sociální pracovník, psycholog). Jedná se o opětovné navázání a postupné upevňování vztahu mezi dítětem a rodiči, u kterého dítě nežije. Dále nabízejí možnost asistovaného předání dítěte druhému rodiči.

Zároveň se zabývajíi udržitelnou módou a jednou za měsíc se klubík Vážka promění v dobročinný šatník, kde si každý vybere ze široké nabídky oblečení. To si pečlivě vybírají od známých a kamarádů, opravují, perou a žehlí. Výdělek z prodeje pak putuje na nákup materiálů na tvoření pro děti do klubíku.

Postupem času byli nuceni oslovit partnery a instituce, aby dokázali financovat provoz. Jako první pomohl T-Mobile a.s. a Ústecký kraj. Postupem času začali pomáhat i jiní partneři jako například Člověk v tísni, město Louny, Nadace Naše dítě, Nadace Jistota KB a lounské firmy Viafia a HB Print II. Všem jsou neskutečně vděční.

Důležitým milníkem pro spolek bylo získání registrace sociální služby a s velkou radostí oznámují, že od 1. ledna 2024 otevírají sociální službu Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež "NZDM Radost", kde přivítají všechny děti, které jsou ohroženy sociálním vyloučením. Najdete u zde bezpečné zázemí. NZDM Radost bude fungovat každý den od pondělí do pátku od 12:00 do 18:00 hodin. Veškeré informace o vzniku a fungování NZDM Radost, brzy dají na své internetové stránky, které pravidelně aktualizují.

Plány do budoucna jsou veliké. Mají jasnou vizi a věří, že se brzy zase posunou o krok dál. Sledujte stránky www.vazkananiti.cz a nic vám neunikne.

Krásný počin a ať se daří 👏👍