Co se děje ve Vážce

Vážka na niti, z.s. se pomalu rozlétá a proto jsme pro vás připravili stránky aktuálního dění v našem spolku, vize a plány. Chtěli bychom vám přiblížit aktuální dění a směrování naší práce.

"Vážka je symbolem znovuzrození a nalezení síly po překonání těžkého období, symbolem přerodu do nové etapy života, předzvěstí harmonie, radosti, štěstí i lehkosti. Vážka nás učí přijmout změny a dodává nám sílu."

Vážka na Člověku v přírodě

V klubíku Vážka tvoříme s dětmi a jejich výrobky jste si mohli koupit na tradičním veletrhu Člověk v přírodě v Lounech. Náš stánek jsme měli v pavilonu D, Děkujeme tímto Českému svazu chovatelů. Naším cílem je prodat co nejvíce výrobků, abychom mohli opětovně nakoupit matriál na tvorbu. Máme z toho radost a největší radost mají naše děti, které mohou povolit uzdu své fantazii a tvořit podle libosti. Všem moc děkujeme!

tým Vážky na niti


Slavnostní kolaudace

08.09.2023 jsme oslavili 1. rok spolku Vážka na niti, z.s. a zároveň představili novou sociální službu Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, NZDM Radost, kterou otevíráme od 01.01.2024. Kolaudaci jsme zároveň využili k setkání zástupců základních škol, speciálních pedagogů, zástupců OSPODu, sociálního či školského odboru a podobně. Na společném setkání jsme nastínili naše vize a záměr založení Multidisciplinárního týmu, který bude působit v Lounech. Celá akce byla velmi příjemná a děkujeme všem, kteří se k nám přišli podívat.

Marcela Šipošová

Napsala o nás Lounská sojka

SLAVNOSTNÍ KOLAUDACE

Minulý pátek proběhla slavnostní kolaudace nově vzniklé sociální služby v Lounech, která v tuto chvíli funguje jako klubovna Vážka a od 1. ledna 2024 spouští provoz jako sociální služba NZDM Radost.

Vážka na niti je spolek, který byl založen za účelem podpory rodiny a pomoci dětem v srpnu 2022. Vážka na niti se začala formovat před několika lety kolem zakladatelky Marcely Šipošové, která dlouhá léta pracuje v sociálních službách a pomáhá potřebným a znevýhodněným. Svoji praxi získala pestrou škálou pomoci od Klokánku, přes pomoc mentálně postiženým dětem a autistům, až podpoře pěstounským rodinám, rodinám z vyloučených lokalit či osobám, které jsou ohroženy domácím nasílím. Její neutuchající entuziasmus a přirozené charisma způsobuje, že dokáže vzbudit zájem o druhé ve své rodině, u svých přátel a kamarádů. Souhrn všech okolností směřovalo ke vzniku spolku, který si vytyčil cíl pomáhat rodinám, a hlavně cílit na děti. Na jaře 2023 spolek otevřel v Husově ulici 591 v Lounech svoji klubovnu "Klubík Vážka" a začali pořádat různé volnočasové aktivity pro děti a mládež z Loun a okolí. Jelikož vznik a provoz Vážky na niti financovali z vlastních zdrojů, museli veškeré aktivity rozjíždět postupně krůček po krůčku.

Klubík Vážka je otevřený pro všechny děti a plánuje pestré volnočasové kroužky a smysluplné využití volného času. V klubíku malují a kreslí, pletou košíky, vyrábí reliéfy, svíčky a mýdla a mnoho jiného. Plánují založení EKO kroužku za účelem přiblížit dětem lásku k přírodě, tradicím a zvykům. Klubík Vážka je otevřený i dospělým. Pravidelně pořádají relaxační večery Malované dřevo pod vedením malířky Dany Stříbrské a plánují podzimní kurzy ručních prací pro dospělé.

0d 1. srpna 2023 se rozšířila činnost spolku Vážka na niti o službu Asistovaných kontaktů. Lze si pod tímto názvem přestavit především podporované setkávání rodičů (prarodičů, sourozenců) s dětmi za přítomnosti odborného pracovníka zařízení (sociální pracovník, psycholog). Jedná se o opětovné navázání a postupné upevňování vztahu mezi dítětem a rodiči, u kterého dítě nežije. Dále nabízejí možnost asistovaného předání dítěte druhému rodiči.

Zároveň se zabývajíi udržitelnou módou a jednou za měsíc se klubík Vážka promění v dobročinný šatník, kde si každý vybere ze široké nabídky oblečení. To si pečlivě vybírají od známých a kamarádů, opravují, perou a žehlí. Výdělek z prodeje pak putuje na nákup materiálů na tvoření pro děti do klubíku.

Postupem času byli nuceni oslovit partnery a instituce, aby dokázali financovat provoz. Jako první pomohl T-Mobile a.s. a Ústecký kraj. Postupem času začali pomáhat i jiní partneři jako například Člověk v tísni, město Louny, Nadace Naše dítě, Nadace Jistota KB a lounské firmy Viafia a HB Print II. Všem jsou neskutečně vděční.

Důležitým milníkem pro spolek bylo získání registrace sociální služby a s velkou radostí oznámují, že od 1. ledna 2024 otevírají sociální službu Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež "NZDM Radost", kde přivítají všechny děti, které jsou ohroženy sociálním vyloučením. Najdete u zde bezpečné zázemí. NZDM Radost bude fungovat každý den od pondělí do pátku od 12:00 do 18:00 hodin. Veškeré informace o vzniku a fungování NZDM Radost, brzy dají na své internetové stránky, které pravidelně aktualizují.

Plány do budoucna jsou veliké. Mají jasnou vizi a věří, že se brzy zase posunou o krok dál. Sledujte stránky www.vazkananiti.cz a nic vám neunikne.

Krásný počin a ať se daří 👏👍

Konference - nástroje v podpoře ohrožených dětí a mezioborová spolupráce

12.09.2023se Vážka na niti z.s.. zúčastnila v Ústí nad Labem konference - nástroje včasné intervence v podpoře ohrožených dětí a efektivní mezioborové spolupráce., kterou pořádala společnost Society for All ve spolupráci s UNICEF za podpory Krajského úřadu Ústeckého kraje. Spolupráce s Society for All a UNICEFEM nám pomůže s plně fungujícím Multidisciplinárním týmem.