Rodinná a osobní terapie

Rodinné a osobní terapie

 • terapie a psychologická pomoc klientům provázení
 • sdílené terapie pro rodiny
 • preventivní programy
 • dětská terapeutická dílna a relaxační tvoření


Ve Vážce na niti působí jako odborná terapeutka Mgr. Věra Malesáková, která má odbornou etopedickou praxi

 • terapeutiká pomoc
 • psychologická pomoc
 • poradenská a konzultační činnost
 • zpracování odborných studií a posudků
 • mimoškolní výchova a vzdělávání
 • pořádání kurzů, školení
 • lektorská činnost

Mgr. Věra Malesáková

Odbornou psychologickou poradnu pro Vážku na niti zaštiťuje Věrka

Věra je vystudovaný speciální pedagog se zaměřením na poradenství a diagnostiku. 

"Dokončené výcviky mám na práci s dětmi a na práci s rodinou - Dyadická vývojová psychoterapie se používá při léčbě rodinných vztahů. V soukromé praxi se zaměřuji na poradenství/psychoterapii dětí a dospívajících. Do své práce musím zahrnout i dospěláky, protože při práci s dětmi je nutné pracovat s rodinou jako celkem. Pracuji pod pravidelnou supervizí. Specializuji se se na výchovné problémy, trauma a závislostní chování, kam patří i sebepoškozování... Aktuálně jsem v frekventantkou Komplexního vzdělávacího programu v dynamické hlubinné psychoterapii. Výcvik a vzdělávání v prevenci a terapii psychotraumatu."

Vaše Věrka

v jakých oblastech lektoruji?

Pracuji nejen s dětmi a dospívajícími, také s dospělými lidmi, kteří zažívají náročné životní situace. Vystudovala jsem Speciální pedagogiku, Sociální pedagogiku a Penitenciární péči. Jako etoped se stále vzdělávám, a to především v traumatu a jeho vlivu na tělesné prožívání.

 • Motivační program "ITs In U2", Judy Eliman, Tom Thorpe
 • Nedirektivní terapie hrou -Inštitút Terapie hrou, PCA -Praha
 • ISZ - Management centrum - Kurt Ludewig , Současný stav systemické terapie
 • MY BackPack, Triada - Poradenské centrum, zú
 • Dyadická vývojová psychoterapie (Attachmentové centrum ATTA)
 • Dyadic Developmental practice, psychotherapy parenting, Dafna Lander
 • Dyadic Developmental practice, psychotherapy parenting, Daniel Hughes
 • Sue Bretton, Terapie zaměřená na pomoc traumatizovaným dětem
 • Indept - Alena Vávrová, Kamila Wawrochová, Cyklus seminářů dětské psychopatologie
 • Projevy terapie dětí s psychosomatickými potížemi
 • Projevy terapie dětí s depresí a sebepoškozováním
 • Worshop s Dr. Evangeline Munns, Theraplay, Bratislava
 • Aktuálně výcvik - Komplexní vzdělávací program v psychoterapii- výcvik a vzdělávání v prevenci psychotraumattu.
 • Teorie a nástroje pro bezpečnou terapii traumatu
 • Babette Rothschild
 • Práce s terapeutickým pískovištěm a jiné semináře a workshopy zaměřené na práci s dětmi a dospívajícími.
 • Terapeutické rodičovství.
 • Další krátkodobě semináře a výcviky zaměřené na SPECIFICKÉ PORUCHY CHOVÁNÍ A UČENÍ.
 • Logopedie - prevence a nápravy. 

                        Potřebujete poradit nebo pomoc? napište nám