Provázení samoživitelů SAS Najáda

Rodinné provázení samoživitelů

 • krizová poradna a provázení v období rozvodu a rozchodu manželů
 • základní asistenční pomoc a zajištění základních potřeb provázení
 • okamžitou poradenskou, potravinovou a věcnou pomoc
 • následnou poradenskou, potravinovou a věcnou pomoc
 • socializace a sdílení mezi klienty provázení
 • právní ochrana dětí a klientů
 • komunikace a doprovázení na úřady, aj.
 • terapie a psychologická pomoc klientům provázení
 • sdílené terapie pro rodiny
 • preventivní programy
 • dětská terapeutická dílna a relaxační tvoření

Vážka na niti z.s. intenzivně podporu rodin při řešení obtíží v oblasti bydlení, financí, zaměstnání, péče o domácnost, péče o děti a naplňování jejich potřeb apod. Spolupráce s rodinou může být navázána prostřednictvím OSPOD, nebo se zájemci můžou obrátit přímo na pracovníky našeho Komplexního rodinného provázení. V rámci provázení se zaměřujeme na pomoc samoživitelům a jejich dětem. Rozumíme situaci maminek a tatínků, kteří se dostali do situace kdy se musí o své děti starat sami a zajistit jejich důstojný život, vzdělání a využití volného času.

Zajišťujeme či podporujeme:

 • Rodinné poradenství ve chvílích krize vztahu. Hledání právního a lidského východiska možnosti zachování rodinných pout, hledání možnosti řešení vzniklých problémů a vlivu na děti.

 • Právní a sociální pomoc v krizových situacích, terapeutická pomoc, pomoc s hledáním bydlení a zajištění hmotných i nehmotných příspěvků, spolupráce s kontakty s úřady, péče o dítě a terapeutická díla pro děti

 • Právní a sociální pomoc lidem po rozvodu, řešení aktuálních problémů spojených s rozvodem, hledání ubytování, komunikace s úřady terapeutická pomoc pro rodiče a děti

 • Pomoc vyrovnat se s nově vzniklou situací, právní, sociální a terapeutická pomoc.

 • Kompletní pomoc samoživitelům, pořádání setkávání, právní, sociální a terapeutická pomoc. Zjištění poradenství v oblastí bydlení, kontakty s úřady sjednávání příspěvků, hledání uplatnění na trhu práce.

 • Pomoc dětem z rozvrácených rodin a dětem samoživitelů: 

 • Provoz volnočasových aktivit pro děti a mládež, založení kreativního kroužků, možnosti využití volného času a sdílení podobných osudů včetně speciální terapeutické pomoci.

 • Asistované kontakty: Umožnění asistovaného kontakt, předávání dětí nařízené OSPODem či soudem, či samotným rodičem      

 • Vzdělávání dětí a trávení jejich volného času,

 • Rozvoji dětí a naplňování jejich potřeb,

 • Řešení finanční situace rodiny a účelnému hospodaření,

 • Řešení běžných záležitostí rodiny

Společné sdílení SAS Najáda

Nejlepší terapií je společné sdílení lidí s podobnými problémy, ale i se společnými úspěchy. Na letní období chystáme "tvořivé dílničky" pro děti a jejich rodiče. Tvořivá dílnička v sobě kloubí manuální tvoření, malování, kreslení, terapii a sdílení podobných osudů. 

Společné sdílení samoživitelů má jasný cíl, a to vytvořit bezpečný prostor pro samoživitele a jejich děti, společné tvoření, sdílení, společné zážitky, terapie a hledání reálných východisek z životních krizí..

Spolupráce a nadací KB Nadace Jistota

Díky spolupráci s nadací Komerční banky Nadace Jistota, jsme získali finanční prostředky pro naše klienty z řad samoživitelů. Z finančních prostředků od nadace pořídíme různé a potřebné věci, které budou cílené na konkrétní rodiny. Jedná se především o elektroniku, školní potřeby, oblečení ale třeba i vybavení a potřeby pro volné chvíle a tvoření.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat nadaci KB Nadace Jistota za příspěvek a skvělý přístup!


Podpoření klienti


Simona

Klientka SAS Louny, samoživitelka, oběť domácího násilí, 2 děti. Potravinová a oděvní pomoc, díky podpoře KB Jistota nákup školních potřeb a vybavení kuchyně.

Miroslav

Klientka SAS Louny, samoživitel, který se stará o dvě vnučky. Potravinová a oděvní pomoc, díky podpoře KB Jistota nákup školních potřeb a zajištění psychologické pomoci a terapií.

Pavlína

Klientka SAS Žatec, samoživitelka, oběť domácího násilí, 3 děti. Potravinová a oděvní pomoc, díky podpoře KB Jistota nákup školních potřeb a pračky. Zajištění terapeutické a psychologické pomoci pro děti.  

Pokud potřebujete pomoc, či jen poradit, kontaktujte nás!