Podpora rodin

   Vážka na niti z.s. intenzivně podporu rodin při řešení obtíží v oblasti bydlení, financí, zaměstnání, péče o domácnost, péče o děti a naplňování jejich potřeb apod. Spolupráce s rodinou může být navázána prostřednictvím OSPOD nebo se zájemce může obrátit přímo na pracovníky naší služby. Veškeré konání je vždy v zájmu dítěte, snahy o zachování biologické rodiny a kroky, které vedou k obnově narušených či přetrhaných rodinných vazeb. Vždy se snažíme, pokud je to možné, aby dítě vyrůstalo v zázemí své biologické rodiny či svých příbuzných.

Zajišťujeme či podporujeme:

  • vzdělávání dětí a trávení jejich volného času,

  • rozvoji dětí a naplňování jejich potřeb,

  • vztahům mezi rodinnými příslušníky a úpravě rodinných poměrů,

  • řešení situace v oblasti bydlení a péče o domácnost,

  • udržení si zaměstnání nebo možnostem zapojení na trhu práce,

  • řešení finanční situace rodiny a účelnému hospodaření,

  • řešení běžných záležitostí rodiny