připravujeme...

Semináře, kurzy a workshopy

Součástí našeho poradenství a pomoci je série odborných a relaxačnísch kurzů a seminářů.

Kurzy terapeutické, poradenství a konzultace

Akreditované kurzy Mgr. Věry Malesákové

 • terapeutická pomoc

 • psychologická pomoc

 • poradenská a konzultační činnost

 • zpracování odborných studií a posudků

 • mimoškolní výchova a vzdělávání

 • pořádání kurzů, školení

 • lektorská činnost


Kurzy sociálního poradenství Marcely Šipošové, DiS.

 • uplatňování a ochrana práv

 • základní stabilizační pomoc 

 • základní právní pomoc a odstraňování osobních záležitostí

 • finanční a majetková oblast, finanční gramotnost

 • kurzy ručních prací

 • semináře pro oběti domácího násilí

 • terapeutické sedánky pro maminky

Specializované kurzy krizové intervence Bc. Marcela Kafková, DiS. 

 • krizová intervence
 • patogenní vlivy v rodině


Do budoucna plánujeme další kurzy v různých oblastech lidského žití.


Kurzy a terapeutická dílna, kreativní a realxační tvoření


Hrnčířské kurzy Miroslava Zimmermanna 

 • předvádění hrnčířské práce s odborným výkladem

 • kurzy pro všechny ( děti a seniory)

 • kreativní dílnička

Fotografické kurzy Petra Holouše 

 • kurzy fotografické práce a techniky

 • tématické focení v ateliéru

Rozvojové kurzy Davida Heřmanského 

 • kurzy pro seniory zaměřené na telefony, bezpečnost, užívání a nástrahy smluv pro seniory

 • kurzy bezpečnosti na internetu pro seniory

 • seberealizační a rozvojové kurzy

 • vyplňování online formulářů a pomoc seniorům s IT technologiemi