Komplexní provázení školáků a předškoláků

V rámci komplexního provázení jsme pro školáky a předškoláky připravili Komplexní provázení školáků a předškoláků. Základem provázení je vznik Multidisciplinárního  týmu složeného z pedagogů, speciálních pedagogů, pracovníků OSPODu, sociálních pracovníků, praktických lékařů a pediatrů, terapeutů a pod. Ve spolupráci s vybranou základní školou oslovíme ohrožené děti a nabídneme jim spolupráci, zázemí a řešení jejich problémů.


Komplexní provázení školáků a předškoláků

  • Multidisciplinární  tým
  • Pomoc předškolákům s přípravou před nástupem do ZŠ
  • Pomoc rodině s přípravou předškoláků
  • volnočasové aktivity a kroužky určené k socializaci
  • Pomoc školákům na ZŠ
  • Zamezení předčasného odchodu ze vzdělávání
  • Pomoc rodinám školáků ohrožených odchodem ze vzdělávání
  • Volnočasové aktivity a motivace

Komplexní provázení školáků a předškoláků je založena na spolupráci Multidisciplinárního týmu. Sociální pracovníci z Vážky na niti z.s. navázali kontakt se speciálními pedagogy z 3. ZŠ a MŠ kpt. Otakara Jaroše Louny a 8. ZŠ Louny, Školní 2426 a spolu s pracovníky OSPOD Louny vytipovali první děti, které jsou ohroženi sociálním vyloučením. S těmi to dětmi jsme navázali kontakt.

Do konce roku 2023, plánujeme sestavení plnohodnotného Multidisciplinárního týmu, zajistíme pravidelné setkávání a od Ledna 2024 budeme pracovat s dětmi v nově vzniklé sociální službě Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, NZDM Radost.

                    Potřebujete pomoc? Kontaktujte nás.

"Napište nám Váš příběh, s čím potřebujete pomoc nebo co pro Vás můžeme udělat. Uveďte jen křestní jméno, chráníme Vaší anonimitu. Pokud potřebujete akutní pomoc uveďte kontaktní telefonní číslo pro rychlou reakci."